Friend4Friend

Lectoraat
Empowerment en Professionalisering
Duur
januari 2019 t/m november 2020
Locatie
Haarlem, Alkmaar
Contact
Tineke de Wit

Het doel van Friend4Friend

Friend4Friend is een project waarin jonge statushouders samen met een jongere vrijwilligerswerk doen. Nieuwe jonge statushouders maken zo de opstap naar integratie in de Nederlandse samenleving en het biedt beide groepen jongeren de gelegenheid hun talenten te ontdekken. Friend4Friend is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

MDT biedt jongeren een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn drie kernbegrippen van belang:

  • Maatschappelijke impact: wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen;
  • Talentontwikkeling: hiermee ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen;
  • Elkaar ontmoeten: MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Het streven van Friend4Friend is om 40 jongeren te koppelen aan 40 jonge statushouders en ze samen vrijwilligerswerk te laten doen. We vragen van deze jongeren om gemiddeld 2 uur per week een activiteit te ondernemen voor een periode van minimaal 6 maanden tot een jaar. Het uitgangspunt bij het zoeken van een match is de (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring.

   

Op de twee plekken in Noord-Holland waar Friend4Friend actief is, de regio’s Amstelveen/Aalsmeer en Haarlemmermeer, werken we nauw samen met lokale partners die een rol spelen in de opvang van de nieuwe statushouders en met vrijwilligersorganisaties. Door de jongeren samen op te laten trekken, leren de jonge statushouders de Nederlandse taal. Daarnaast vergroten ze door het doen van vrijwilligerswerk hun sociale netwerk, en daarmee ook de kans om een opstap te maken naar betaald werk. Dit stimuleren wij door ontmoetingen te organiseren met inwoners en ondernemers. Nederlandse jongeren komen in contact met jongeren met een culturele achtergrond en ook zij vergroten hun netwerk.

De wekelijkse uren die de jongeren actief zijn in het project, worden flexibel ingezet omdat we willen aansluiten bij het leven van de jongeren en jonge statushouders waarin niet altijd ruimte is voor vaste planbare activiteiten.

Het is de bedoeling dat Friend4Friend in 2021 ook in Alkmaar, Hoorn, Almere en Hilversum actief gaat worden.

 

"Er zijn veel 60+ vrijwilligers actief voor vluchtelingen. Eindelijk een project dat mij helpt om Nederlandse leeftijdsgenoten te ontmoeten!"

 

Jongere met vluchtachtergrond

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen de projectgroep Friend4Friend voeren de onderzoekers van Empowerment en Professionalisering het evaluatieonderzoek uit. Daarnaast begeleiden en adviseren de onderzoekers de projectgroep Friend4Friend bij het opzetten van een handzaam - op tussentijds leren gericht – rapportageformat voor het vastleggen van processtappen en doelresultaten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De uitkomsten van het onderzoek worden, waar relevant, opgenomen in de curricula van de opleidingen. Verschillende studenten zijn betrokken bij dit project als buddy.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We werken samen met gemeentes, instellingen, vrijwilligersorganisaties en verder iedereen die te maken heeft met vraagstukken rondom statushouders, vrijwilligerswerk en jongeren. De lessons learned uit dit project delen we met het werkveld via actualiteitencolleges, rapportage, zo mogelijk een artikel, via websites en onze nieuwsbrief.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Rapportage van het evaluatie-praktijkgericht onderzoek.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Werk samen met Tineke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279674