Gecombineerde leefstijlinterventie op maat

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
september 2020 t/m december 2021
Locatie
Haarlem
Contact
Guus Rougoor

Het doel van 'Gecombineerde leefstijlinterventie op maat’

Voor mensen die bijvoorbeeld door een dwarslaesie, amputatie of een neurologische aandoening minder makkelijk bewegen, is het extra lastig om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Met een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) is daar, met hulp van een leefstijlcoach, iets aan te doen. Maar een gli voor de mensen met een beperking bestaat nog niet, want gezonde voedingsrichtlijnen of programma's om meer te bewegen zien er voor deze doelgroep echt heel anders uit.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet met het Nationaal Preventieakkoord in op een gezond levend Nederland. In dat kader heeft het ministerie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een gli speciaal voor mensen met een beperking. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit voor mensen met een verstandelijke beperking, de onderzoekers van Kracht van sport en bewegen van Hogeschool Inholland richten zich op mensen met een lichamelijke beperking.

In opdracht van Stichting Special Heroes Nederland werken de hogescholen samen aan een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een beperking. Het doel is dat zij beter in staat zijn om hun gezondheid positief te beïnvloeden, zij het bewust of onbewust.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers van Kracht van sport en bewegen gaan onderzoeken welke elementen van een gli voor mensen met een lichamelijke beperking goed werken. De onderzoekers ondervragen daarvoor een expertgroep van professionals en van patiënten. In de loop van 2021 starten pilots bij zes revalidatiecentra om in de praktijk te monitoren wat werkt en wat niet.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Waar mogelijk betrekken de onderzoekers studenten van de opleiding Sportkunde van Inholland bij het project. Tijdens stages en afstudeeronderzoeken kijken studenten onder andere naar gepaste gedragsveranderingstechnieken en de juiste manieren om het slaap-, voedings- en beweeggedrag te verbeteren. Hiertoe doen ze literatuuronderzoek, bevragen patiënten, cliënten en experts, en helpen bij het uitvoeren van de pilots in revalidatiecentra. Zo doen ze praktijkervaring op en helpen ze de onderzoekers bij het samenstellen van een gli voor mensen met een lichamelijke beperking.

"Uiteindelijk moet het project en onderzoek leiden tot een handleiding en materialen waar leefstijlcoaches in de toekomst mee kunnen werken”

 

Martin Fluit, programmamanager Stichting Special Heroes Nederland

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Om te onderzoeken welke elementen van een gli voor de doelgroep (mensen met een lichamelijke beperking) werken, houden de onderzoekers interviews en gesprekken met een expertgroep bestaande uit professionals en patiënten. Zes revalidatiecentra werken mee aan de pilot om in de praktijk te monitoren wat werkt en wat niet.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Een aanpak voor mensen met een lichamelijke beperking, een handreiking voor professionals;
  • Er is een gli (ontwikkeld en getest) voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • Er ligt een scholingsaanbod voor studenten, leefstijlcoaches en zorgaanbieders;
  • Er zijn materialen en tools beschikbaar ter ondersteuning van leefstijlcoaching door professionals en studenten;
  • Communicatie over het belang van gezonde leefstijlinterventies voor mensen met een beperking.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Gecombineerde leefstijlinterventie op maat:

Werk samen met Guus

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884660677