Het virtueel museum

Het doel van Het virtueel museum

Wanneer iemand een visuospatieel neglect heeft als gevolg van een hersenbeschadiging, betekent dit dat hij zich niet bewust is van een deel van zijn omgeving. Uitingen van de ziekte zijn onder andere vaak stoten, de helft van een bord leegeten en mensen of spullen aan één kant van een ruimte niet opmerken. Om te leren omgaan met neglect tijdens het dagelijks handelen is Visuele Scanning Training een gangbare aangeboden behandeling. Met dit onderzoek proberen we deze training beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de revalidanten met een neglect na een beroerte (CVA).

Uit eerder onderzoek blijkt dat nieuwe technologie mogelijk kan bijdragen aan een efficiëntere en leukere behandeling van deze patiëntengroep. Het eindproduct van dit onderzoek is dan ook een virtueel museum waarin revalidanten met behulp van augmented reality op zoek gaan naar schilderijen in hun eigen omgeving. Wanneer ze het schilderij in deze ‘serious game’ hebben gevonden, wordt een nostalgische film afgespeeld. De game stimuleert het visueel scannen van de omgeving tijdens het verplaatsen in de eigen omgeving, wat van belang is voor het aanleren van een nieuwe compensatie-strategie. Met deze strategie leert een revalidant beter om te gaan met de verminderde aandacht voor de aangedane zijde. Het onderzoek wordt samen met de eindgebruikers uitgevoerd zodat het virtueel museum dat uit het onderzoek volgt, ook draagvlak heeft bij deze doelgroep.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het onderzoek loopt vijf jaar in de vorm van een PhD-traject. Marije Holstege (bijzonder lector Geriatrische revalidatie) is bij het onderzoek betrokken als co-promotor. Judy Bakker is de promovenda, zij is mede werkzaam bij Omring als ergotherapeut.

Associate professor T.C.W. Nijboer, werkzaam bij KCRU, UMCU, de Hoogstraat Revalidatie en SMARTneurolab, en Prof. Dr. N.H. Chavannes, werkzaam bij LUMC / NeLL, dragen bij aan dit onderzoek als promotor. Dr. E.F. van Dam - van Isselt, werkzaam bij Universitair Netwerk Care_Zuid Holland, is co-promotor. De kennis en inzichten uit dit onderzoek worden gedeeld met Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. Ook zijn er diverse studentgroepen betrokken. Zo is er verbinding tussen kennis en expertise op gebied van (geriatrische) revalidatie, Digital health, neuro-psychologie, en ontwikkeling van serious gaming in de praktijk. 

"Met behulp van nieuwe technologie krijgen we meer inzicht in het functioneren van de revalidant en kunnen we beter inspelen op zijn behoeftes. Daarnaast biedt het vele kansen en mogelijkheden om de behandeling meer op maat en op interesse te kunnen aanbieden waardoor revalideren leuker wordt." 

- Judy Bakker, promovenda Geriatrische revalidatie en ergotherapeut

Hoe betrekken we het werkveld?

Een nauwe samenwerking van onderzoek, werkveld, onderwijs en productontwikkelaars is belangrijk voor de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige revalidatie. Op deze manier kunnen onze studenten, die de professionals van de toekomst zijn, goed worden voorbereid op de praktijk. Ook worden zij zo meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van revalidatie, waaronder werken met serious gaming. Studenttrajecten worden betrokken bij deelonderwerpen van dit promotietraject. Een voorbeeld van een deelonderwerp is: ‘hoe kunnen verpleegkundigen behandeldoelen gericht op beter omgaan met neglect bij mensen met CVA, integreren tijdens zorg en op de afdeling.’

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten worden binnen dit onderzoek betrokken door eerst een goede basis van neglect-revalidatie vorm te geven. Dit doen ze binnen de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) van revalidatie-organisatie Omring. Op deze manier weet iedereen vanuit zijn discipline wat hij kan betekenen voor de revalidant met neglect. Daarnaast wordt er gekeken naar een concrete werkwijze waarbij multi- en interdisciplinair samenwerken van belang is. Mede met inzet van studentenopdrachten zal dit in de toekomst verder worden doorontwikkeld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten met dit onderzoek een interventie te ontwikkelen die past bij de wensen en behoeften van mensen met een neglect na een CVA. Daarnaast moet deze ook passen bij het behandelteam. De interventie is in dit geval een serious game van een virtueel museum waarbij gebruik wordt gemaakt van augmented reality.

Het virtuele museum moet onderdeel gaan uitmaken van een protocol voor mensen met neglect binnen de geriatische revalidatie (GR). Ook willen we dat het meer samenwerking en verbinding oplevert omtrent de behandeling. Afsluitend hopen we hiermee bij te dragen aan meer kennis over neglect bij (toekomstige-) professionals.

Samenwerkingspartners Hogeschool Inholland

Werk samen met Judy

Kom in contact en stel al je vragen