Huizen van de Wijk

Lector
Guido Walraven
Onderzoekslijn
Dynamiek van de Stad
Duur
maart 2019 t/m december 2021
Locatie
Rotterdam

Steeds vaker werken bewoners en professionals (van overheid en andere partijen) samen aan de leefbaarheid van hun buurt. Dat gebeurt in veel steden ook in de Huizen van de Wijk, de buurthuizen nieuwe stijl die in dit onderzoek centraal staan. De bewoners krijgen er ruimte om initiatieven te nemen, maar officiële organisaties hebben ook wensen en stellen soms eisen. Hoe gaat men om met de spanning die dat oplevert? Met andere woorden: hoe organiseren professionals en vrijwilligers hun samenwerking zodanig dat formeel en informeel goed op elkaar aansluiten?

 

Dit onderzoek in drie steden - Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - gaat over hoe de samenwerking nu feitelijk verloopt en hoe de betrokkenen kunnen komen tot een vorm van samensturing die aan iedereen recht doet. Drie hogescholen onderzoeken ieder een aantal Huizen van de Wijk in de 'eigen' stad en komt er een proces op gang van met elkaar leren. Tijdens de inventarisatiefase kijken de onderzoekers al wat er kan gebeuren om de samenwerking direct te verbeteren. Uiteindelijk worden alle bevindingen samengevoegd in een handreiking. Zo kunnen deelnemers aan een bestaand of nieuw Huis van de Wijk inspiratie opdoen en die elementen eruit halen die bij hun specifieke wijk passen.

"Een manier van organiseren waarbij formeel en informeel op elkaar aansluiten. Professionals en vrijwilligers moeten er samen uitkomen. Samensturing noemen we dat."

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Wij werken samen met

Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) | De Haagse Hogeschool 

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

We staan je graag te woord!

 
Je kunt contact opnemen met David ter Avest.