Huizen van de Wijk

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
maart 2019 t/m december 2021
Locatie
Rotterdam
Contact
David ter Avest

Het doel van 'Huizen van de Wijk'

Steeds vaker werken bewoners en professionals (van overheid en andere partijen) samen aan de leefbaarheid van hun eigen buurt. Dat gebeurt in veel steden ook in de Huizen van de Wijk, de buurthuizen nieuwe stijl die in dit onderzoek centraal staan. De bewoners krijgen er ruimte om initiatieven te nemen, maar officiële organisaties hebben ook wensen en stellen soms eisen. Hoe gaat men om met de spanning die dat oplevert? Met andere woorden: hoe organiseren professionals en vrijwilligers hun samenwerking zodanig dat formeel en informeel goed op elkaar aansluiten?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek in drie steden - Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - gaat over hoe de samenwerking nu feitelijk verloopt en hoe de betrokkenen kunnen komen tot een vorm van samensturing die aan iedereen recht doet. Drie hogescholen onderzoeken ieder een aantal Huizen van de Wijk in de 'eigen' stad en komt er een proces op gang van met elkaar leren. Tijdens de inventarisatiefase kijken de onderzoekers al wat er kan gebeuren om de samenwerking direct te verbeteren. Uiteindelijk worden alle bevindingen samengevoegd in een handreiking. Zo kunnen deelnemers aan een bestaand of nieuw Huis van de Wijk inspiratie opdoen en die elementen eruit halen die bij hun specifieke wijk passen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit onderzoek vloeien via de betrokken docent-onderzoekers terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers. Ook zal dit onderzoek leiden tot een aantal publicaties en bijeenkomsten, die het onderwijs eveneens gaan voeden.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld speelt, net als bij elk onderzoek van het lectoraat Dynamiek van de Stad, een centrale rol in dit onderzoek. De praktijk werkt mee aan het onderzoek en krijgt daardoor kennis aangereikt, waar professionals direct mee aan de slag kunnen gaan.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten over de relatie tussen professionals en vrijwilligers in Huizen van de Wijk, die deze kunnen gebruiken in het samen ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het verbeteren van de onderlinge relaties.

"Een manier van organiseren waarbij formeel en informeel op elkaar aansluiten. Professionals en vrijwilligers moeten er samen uitkomen. Samensturing noemen we dat."

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

De onderzoekers van Huizen van de Wijk:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Huizen van de Wijk:

Werk samen met David

Kom in contact en stel je vragen