Invloed van afspeelmedium op luisterervaring van muziek

Het doel van het onderzoeksproject

Dit onderzoeksproject gaat over de invloed van een afspeelmedium op de luisterervaring. De vraag is of de emotionele respons van de opgenomen muziek die afgespeeld wordt afhankelijk is van, of gestuurd wordt door, het afspeelmedium. In dit onderzoek onderscheiden we verschillende afspeelmedia: een lp-speler, cd-speler, MP3-speler, mobiele telefoon met streamingsdiensten, bandrecorder en een cassettebandje.

We doen onderzoek naar het gebruik van een apparaat waarmee muziek wordt afgespeeld met de daarbij horende geluidskwaliteit. Ook kijken we naar fysieke aspecten zoals het invoeren van de geluidsdrager en specifieke eigenschappen van het afspeelmedium. Kortom, de algehele ervaring met het afspeelapparaat van de luisteraar. Vervolgens bevragen we de respondenten naar de (luister)ervaring.

 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In dit onderzoek nemen we een reeks interviews af. In de interviewruimte zijn een bandrecorder, cassetterecorder, platenspeler, cd-speler, MP3-speler (een iPod Classic) en een telefoon met de streamingsdienst Spotify aanwezig. De deelnemers trekken twee kaarten uit een stapel om te bepalen op welk apparaat de muziek afgespeeld wordt.

Na het luisteren, vult de respondent samen met de interviewer een vragenlijst in. De vragenlijst bevat associatieve vragen (afbeeldingen, kleuren, vormen), meerkeuze vragen en open vragen.

De afgespeelde muziek is volstrekt willekeurig. De respondent kiest zelf wat er afgespeeld wordt, maar de beschikbare muziek is in principe onbekend. Bij alle afspeelapparaten geldt dat de selectieprocedure van de muziek tot stand komt in de interactie tussen interviewer en respondent, en is deel van de ervaring.

"Iedereen die muziek luistert, heeft een eigen beeld en ervaring bij dit onderwerp. Met dit onderzoek wil ik helder krijgen in hoeverre een afspeelmedium - zoveel mogelijk los van de gangbare verhalen - invloed heeft op de beleving van muziek."

- Allard Krijger, onderzoeker en projectleider

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek geeft inzicht in de invloed van het afspeelmedium op de luisterervaring. Dit inzicht is belangrijk voor studenten die een carrière in de muziekindustrie ambiëren, ofwel als maker (via het conservatorium) ofwel als intermediair (via een opleiding zoals Creative Business of Leisure and Events Management). De kennis die we opdoen via dit project laten we terugkomen in het onderwijs.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het inzicht in de relatie tussen het afspeelmedium en de luisterervaring kan gebruikt worden in promotie, marketing en management van muziek. Sommige artiesten brengen hun werk ook al uit op een medium naast hun digitale release. De informatie uit dit onderzoek kan ondersteunend zijn voor artiesten om in te schatten of dit aansluit bij hun doelgroep, en welk medium dan het beste past bij het artistic concept dat ze met de release willen uitdragen.

Werk samen met Allard

Kom in contact en stel al je vragen