Innovation in the Music Industry

Over Innovation in the Music Industry

Bij het lectoraat Innovation in the Music Industry, onderdeel van domein Creative Business, richten we ons op de context van de internationale muziekindustrie.  In onze definitie omvat de internationale muziekindustrie alles dat zich richt op economische activiteiten waar muziek bij betrokken is. Hieronder vallen onder andere artiesten, producers, platenlabels, uitgevers, artiestenmanagers, boekers, zaalprogrammeurs en festival-organisatoren.

Binnen ons onderzoek richten we ons op nieuwe businessmodellen en ondernemerschap maar kijken we ook naar de maatschappelijke impact van deze industrie en de maatschappelijke vraagstukken waarin muziek en de muziekindustrie een rol kunnen spelen. We benaderen de muziekindustrie als een ecosysteem dat traditioneel sterk wordt beïnvloed en gevormd door technologische innovaties. Daarnaast hebben muziek, musici en de muziekindustrie impact op de samenleving. Ook zijn het belangrijke actoren om maatschappelijke vraagstukken op de publieke agenda te krijgen. Muzikanten en de muziekindustrie zijn dan ook stakeholders in maatschappelijke innovatieprocessen. 

Voor onderwijs en werkveld

Binnen ons onderzoek hanteren we de benadering van design thinking. Dit houdt in dat we de manier waarop ontwerpers denken gebruiken om mogelijke oplossingen voor problemen te verkennen en te bedenken. Het gebruik van ontwerpmethoden en -tools helpt om de context van die problemen beter te begrijpen. Op die manier komen we tot betere oplossingen. De vraagstukken die behandeld worden kunnen een probleem  zijn dat verband houdt met de organisatie van de werking van de muziekindustrie en gerelateerde bedrijfsmodellen. Het kunnen ook maatschappelijke uitdagingen zijn waarbij de muziekindustrie als belanghebbende kan optreden om verandering in gang te zetten.

Idealiter vinden onze onderzoeksprojecten plaats binnen de context van het International Music Industry Lab, een van de Urban Living labs van Inholland. Dit lab functioneert als een hybride ruimte waar onderwijs, werkveld en wetenschappelijk onderzoek samenkomen. Het is een plek waar junior professionals (zoals we onze studenten noemen), coaches, onderzoekers, professionele partners en andere belanghebbenden samenwerken en co-creëren.

Samenwerken met Innovation in the Music Industry

De muziekindustrie staat voor veel uitdagingen. Denk aan onderwerpen als talentontwikkeling en professionalisering, inclusie en diversiteit, mentaal en fysiek welzijn, nieuwe digitale technologische ontwikkelingen en opkomende businessmodellen, de maatschappelijke impact van de muziekindustrie en ecologische duurzaamheid. Dit zijn enkele van de belangrijkste vraagstukken.

Als je deel uitmaakt van de muziekindustrie en op zoek bent naar manieren om iets te veranderen, neem dan contact op. Je kunt je ook aansluiten bij een van onze projecten. We kunnen dan samen zoeken naar nieuwe kansen en vruchtbare ideeën om te helpen bouwen aan een gezonder, en duurzamer muziekecosysteem.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Koos Zwaan.

English? Click here

De lector van Innovation in the Music Industry

Koos Zwaan
Koos Zwaan
Koos Zwaan
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws over Innovation in the Music Industry

Werk samen met de onderzoekers

Kom in contact en stel je vragen

Hilda Bakmaz
Telefoon
0612655280