Leernetwerk Herstelgerichte GGZ in de wijk

Lectoraat
Interprofessionele zorg in de GGZ
Duur
januari 2020 t/m december 2022
Locatie
Alkmaar, Amsterdam, Utrecht
Contact
Wilma Swildens

Het doel van Leernetwerk Herstelgerichte GGZ in de wijk

Recent is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag in wijken. Een deel van hen heeft psychiatrische problemen die zonder behandeling verergeren. Om dit beter aan te pakken gaan teams voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wijkgericht werken. Dit houdt in interprofessioneel gebiedsgericht samenwerken aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen. De GGZ-hulpverleners proberen om met familie, buurtzorg, huisartsen, woningbouwverenigingen en politie passende zorg te geven, zoals tijdige opvang bij crisis en ondersteuning om de zelfredzaamheid van de patiënten te verbeteren.

Het leernetwerk vormt een samenwerking tussen Hogeschool Inholland en de GGZ instellingen Altrecht (Utrecht), GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ inGeest (Amsterdam). Het doel van dit project is om leernetwerken te starten bestaand uit docenten en studenten van Hogeschool Inholland, medewerkers van wijkgerichte GGZ teams en hun samenwerkingspartners, waaronder (familie)ervaringsdeskundigen. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het is belangrijk dat toekomstige hulpverleners bij opleidingen Verpleegkunde en Social Work al tijdens hun studie leren hoe ze wijkgericht kunnen samenwerken. In de praktijk wordt onderzocht hoe samengewerkt kan worden aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Voor het project is een subsidie van 96.000 euro verkregen van ZonMw (projectnummer 638031021). De looptijd is 2019 tot en met 2021.

“Door meer in de wijk te werken, ben je dichterbij de mensen in hun eigen omgeving. Dezelfde omgeving waar ze in eerste instantie in moeilijkheden raken, maar waarin ze ook weer herstellen en hun leven weer opbouwen. ”

 

Sanne Wullems, coördinator gebiedsteams GGZ Utrecht (Lister) (bron: interview Zorg en Welzijn, februari 2018)

Hoe wordt het werkveld en het onderwijs betrokken?

In de periode 2019 en het eerste semester van 2020 hebben 16 studenten en drie docenten vanuit het domein Gezondheid Sport en Welzijn deelgenomen aan het leernetwerk. Zij deden onderzoek en voerden een innovatieopdracht uit. Ook in het najaar van 2020 en in 2021 starten groepen studenten vanuit verpleegkunde en social work die hun thesis of innovatieopdracht bij het leernetwerk uitvoeren.

Vanuit Hogeschool Inholland zijn diverse lectoren betrokken. Penvoerder van het project is dr. Wilma Swildens. Bestuurlijk verantwoordelijke is Vera van Waardenburg (manager Nursing). Daarnaast wordt aan het project meegewerkt door de lectoren prof. dr. Berno van Meijel, dr. Robbert Gobbens en dr. Lilian Linders en door onderzoekers, hulpverleners, managers en ervaringsdeskundigen bij de participerende instellingen Altrecht GGZ, GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ inGeest.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Drie leernetwerken waarin GGZ-instellingen (Altrecht, GGZ-NHN, GGZ InGeest) een structurele samenwerking ontwikkelen met de opleidingen social work en nursing van Inholland met betrekking tot het thema interprofessionele zorg in de gebiedsgerichte GGZ.
  • Om de ervaringen met de ontwikkeling van de leernetwerken te borgen en uit te breiden wordt een overdraagbare beschrijving van het leernetwerk gemaakt, van de werkzame elementen, de onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’.
  • Ten behoeve van de verspreiding van de resultaten worden, gericht op de onderwijspraktijk en GGZ-instellingen, aanbevelingen geformuleerd.
  • Inzicht wordt verkregen in de competenties die nodig zijn voor een optimale interprofessionele samenwerking en in de wijze waarop dit tussen instellingen georganiseerd kan worden.
  • De bevindingen worden beschreven in een Nederlandstalig en een internationaal wetenschappelijk vaktijdschrift.
  • De bevindingen worden tevens verspreid via een infographic en informatieve film op YouTube.
  • Presentaties worden gegeven op enkele nationale en internationale congressen en symposia.
  • Kennis ten aanzien van interprofessionele samenwerking wordt ingebracht in het onderwijsprogramma van social work en nursing.
  • Inbreng van ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk (SPV/verpleegkundig specialist, agogen) zal plaatsvinden in de onderwijsontwikkeling (bijvoorbeeld door middel van casuïstiek) en uitvoering van het onderwijs (bijvoorbeeld gastlessen).

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Wilma

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0614426964