E-health: Mondzorg van thuiswonende ouderen

Lectoraat
E-health
Duur
september 2015 - augustus 2017
Locatie
Amsterdam
Contact
Laurence Alpay

Het doel van Mondzorg van thuiswonende ouderen

Met dit project onderzoeken we in hoeverre thuiswonende ouderen met thuiszorg behoefte hebben aan en openstaan voor informatie over mondgezondheid en instructies via e-health. Ook hopen we inzicht te krijgen in hun huidige gebruik van digitale middelen. En is deze doelgroep vaardig genoeg om informatie via deze middelen te gebruiken?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het project betreft een afstudeerproject voor studenten van de opleiding Mondzorgkunde in nauwe samenwerking met het lectoraat Medische Technologie. Met interviews hebben de studenten kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen aan mondgezondheid gerelateerde informatie en instructies via e-health. Als voorbereiding op de interviews hebben zij een literatuuronderzoek gedaan. Daar kwamen drie hoofdonderwerpen uit voort: digitalisering van de mondzorg, mondverzorging en zelfervaren mondgezondheid, en interesse in online instructies voor de mondgezondheid.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met dit project vergroten we de kennis en het bewustzijn over het gebruik van technologie in de mondzorg bij studenten van de opleiding Mondzorgkunde. Door de nauwe samenwerking met het lectoraat Medische Technologie leren ze daarnaast onderzoeksvaardigheden aan.  

Hoe wordt de ouderenzorg betrokken?

De werving van participanten kwam tot stand via thuiszorgorganisaties,
het Wmo-loket van de gemeenten en het netwerk van de onderzoekers.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit verkennende onderzoek laat zien dat iets meer dan de helft van de thuiswonende ouderen interesse heeft in het ontvangen van aan mondzorg gerelateerde informatie via een toepassing van e-health. Ouderen die op dit moment digitale middelen gebruiken, lijken technisch in staat om informatie en instructies via een e-health-app te ontvangen en te gebruiken. Om voor deze groep passende toepassingen van e-health te ontwikkelen is meer onderzoek op dit gebied essentieel. We adviseren om deze in co-creatie met ouderen te ontwikkelen om deze toepassingen te laten aansluiten op de zorgbehoefte en verwachtingen van ouderen.

“Het is een verkeerde opvatting te zeggen dat  thuiswonende ouderen NIET geïnteresseerd zijn in digitale informatie over mondgezondheid”

 

Ybranda Koster, onderzoeker Medische Technologie/E-health

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745