Peer-coaching

Lectoraat
Studiesucces
Duur
Doorlopend
Locatie
Alle locaties
Contact
Studiesucces

Het doel van Peer-coaching

Peer-coaching omvat een helpende relatie waarin twee mensen van gelijke status actief deelnemen en daarbij leren van elkaar. Binnen het hoger onderwijs wordt peer-coaching steeds vaker toegepast, waarbij studenten hun peers kunnen helpen en ondersteunen. Begrijpelijk, want peer-coaching heeft bewezen positieve effecten voor zowel de coach als coachee. Bij het Studentsucces centrum (SSC) van Hogeschool Inholland, dat sinds 2020 is opgericht om de binding en het welzijn van studenten te versterken, is het bieden van ondersteuning middels peer-coaching een kernactiviteit. Het aantal coaching-aanvragen blijft echter laag, terwijl er bewijs is dat studenten wel ondersteuning zouden willen en nodig hebben op studiegerelateerd en emotioneel gebied. Wat kan er volgens de studenten gedaan worden om de peer-coaching te intensiveren? Het doel van dit project was om op exploratieve wijze de behoeften, ervaringen en opbrengsten van peer-coaching voor SSC-studentbuddy’s en gecoachte/ondersteunde peers inventariseren. Het onderzoek is onderdeel van- en wordt gefinancierd door het consortium Welzijn & Binding.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er zijn kwalitatieve en individuele semigestructureerde interviews gehouden met twee doelgroepen:
1) de studentbuddy’s werkzaam bij het SSC
2) de gecoachte/ondersteunde peers

Er is onder andere gekeken naar de bekendheid van het SSC, hoe betrokken de studenten zich voelen bij het SSC, hoe tevreden de studenten zijn met het SSC en wat de peer-coaching doet met de persoonlijke en professionele ontwikkeling en het studiesucces. In totaal zijn tien student-buddy’s en zes gecoachte peers geïnterviewd.

"In het begin is het allemaal lastig omdat het nieuw is. Mijn studentbuddy legt het allemaal uit in onze taal. Ik kan met een geruster gevoel naar school gaan.” 

- Gecoachte student, Haarlem

Wat is het belang voor het onderwijs?

Er komt veel op studenten af en de ondersteuningsbehoefte is groot. Binnen het hoger onderwijs wordt peer-coaching succesvol toegepast, waarbij studenten hun medestudenten (peers) kunnen helpen en ondersteunen. Zo kan peer-coaching de academische prestaties, het zelfvertrouwen en de motivatie bevorderen, maar ook praktische en emotionele ondersteuning bieden. Daarnaast heeft het ook voordelen voor de coaches zelf, zoals meer betrokken worden op de hogeschool en verbeterde vaardigheden. Het is daarom van belang dat peer-coaching goed wordt ingericht.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld voor dit project betreft het hoger onderwijs zelf. Voor dit project over peer-coaching is er specifiek gekeken naar de peer-coaching bij het StudentSucces Centrum (SSC). De coördinatoren van het SSC zijn meegenomen bij het ontwikkelen van de interviewguides, hebben geholpen bij de werving van de geinterviewde buddy's en zijn met ons in gesprek gegaan over de resultaten en aanbevelingen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

'Onder de geïnterviewde buddy’s is er een grote verscheidenheid aan de hoeveelheid gecoachte peers, de duur van de coaching trajecten en de inhoud ervan. De bekendheid van het SSC en met name de peer-coaching mogelijkheden die aangeboden worden, zijn als belangrijkste verbeterpunt in het licht van het relatief lage aantal coaching aanvragen, genoemd. De buddy’s zijn zelf vaak per toeval bekend geworden met het SSC en waren vaak voor hun rol als studentbuddy er nog niet bekend mee. Wel geven de meeste studentbuddy’s aan zich zeer betrokken te voelen bij het team en de peers die ze coachen, zich persoonlijk te hebben ontwikkeld en tevreden te zijn met de werkzaamheden. De buddy’s voelen zich meer zelfverzekerd, zijn sterker geworden in hun sociale vaardigheden en voelen zich meer thuis op de hogeschool.

De geïnterviewde peers ontvingen individuele coaching bij plannen, motivatie vinden, studieopdrachten en wegwijs worden op de hogeschool. Alle peers gaven aan dat de peer-coaching belangrijk is en het hen helpt. Dat studentbuddy’s meer tijd hebben, makkelijker benaderbaar zijn en informeler communiceren dan bijvoorbeeld docenten en decanen, werden als voordelen genoemd. Ook de peers gaven aan dat het SSC niet heel bekend is onder de studenten. Ze gaven aan vaak doorverwezen te zijn door een docent of studieloopbaanbegeleider, of per toeval in contact zijn gekomen met een studentbuddy. De peers voelen zich zeer betrokken bij de studentbuddy, maar niet bij het SSC en zijn meestal niet bekend met andere activiteiten die het SSC aanbiedt. Tot slot geven de peers aan dat de peer-coaching heeft geholpen bij hun studievaardigheden, stressvermindering en ook meer thuis voelen op de hogeschool.

Werk samen met Lisa

Kom in contact en stel al je vragen