Samen werken aan succesvolle groen-entrepreneurs

Lectoraat
Integrale voedsel- en productieketens
Duur
september 2018 - februari 2020
Locatie
Delft
Contact
Robin Snoek

Het doel van Samen werken aan succesvolle groen-entrepreneurs 

Het doel van het project is enerzijds het coachen en trainen van ondernemers in Greenport Boskoop om meer uit de afzetketen te halen. Daarnaast willen we studenten laten leren in de praktijk wat betreft het maken van een ketenanalyse. Dit doen we door op de gebieden onderwijs, ondernemerschap, kennis en innovatie de bestaande samenwerking tussen de ‘tripple helix’-partijen in het boomteeltcluster in de Greenport regio Boskoop verder te intensiveren én vooral ook nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Hiervoor wordt een samenhangend geheel van activiteiten uitgevoerd, waarin de betrokken organisaties samenwerken aan het oppakken van in het sectorplan (ESV) geconstateerde kansen en wegwerken van genoemde knelpunten. Hierdoor ligt de focus zowel op het versterken van de samenwerking tussen partijen binnen de keten en binnen de regio (bedrijfsleven in de lead, Stichting Greenport faciliteert en stimuleert) als bovenregionale samenwerking met de andere Greenports en sectoren (cross-overs) binnen de Zuidvleugel (Greenport regisseert en organiseert input bedrijfsleven). 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met Greenport Boskoop is een traject afgesproken om via de Inholland Academy en inzet van het lectoraat Integrale Voedsel en productieketens van lector Woody Maijers projecten uit te voeren. Dit wordt samen met tweedejaarsstudenten gedaan die in het curriculum ook een ketenanalyse moeten uitvoeren. In groepjes van vier tot vijf studenten zijn ze gekoppeld aan een ondernemer. De studenten gaan mee naar het bedrijf en wonen de coachingssessies bij. De studenten werken de analyse verder uit en zorgen voor verdieping. De opbouw is: analyses van de bestaande keten en definiëren van verbeterambities in de keten gevolgd door het uitwerken van een ketenverbeterplan en presentatie. Docenten begeleiden de studenten en de lector verzorgt de sessies. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het eerste project is een coachingstraject voor ondernemers waarbij tweedejaarsstudenten van de opleding Tuinbouw en Agribusiness meewerken aan de analyse en het uitwerken van oplossingsrichtingen. Studenten en docenten krijgen hierdoor uit de eerste hand heel veel inzicht in de ketenprocessen die anders bijna niet te krijgen zijn. Dat is alleen mogelijk door met de ondernemers aan tafel te gaan en gericht uit te vragen en te werken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Greenport Boskoop zorgt voor de uitwerking van het programma, de werving, de lunchbijeenkomst en de financiering voor ondernemers. Ondernemers betalen ook mee voor de eigen coaching. Ondernemers bieden een plek voor het gesprek op het bedrijf (samen met de studenten en docent). Ondernemers zijn zeer open met het verstrekken van de informatie (op voorwaarde dat de kennis binnen de groep blijft). 

De impact is vooral gericht op de individuele ondernemer maar is wel passend bij het sectorplan om meer met ketens te doen. De ambitie van de Greenport Boskoop is om de aanpak naar aanleiding van de ervaringen op te schalen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Keteninnovatieplannen voor de ondernemers (nu 4) en voor de studenten (en docenten) heel veel inzicht in het functioneren van ketens. Bij positieve ervaringen zal met de Greenport Boskook een vervolg worden uitgewerkt. Het idee is om een masterclass te ontwikkelen.

"Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn eigen keten waar ik al vele jaren werk."

Hendrik Hak, Kwekerij Vredebest

De onderzoekers van Samen werken aan succesvolle groen-entrepreneurs

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

logo's Greenport Boskoop en Inholland Academy toevoegen

Nieuws vanuit Samen werken aan succesvolle groen-entrepreneurs:

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0653330367