Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences

Voor duurzaam innoveren in de metropool.

In de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) staat Duurzaam innoveren in de metropool centraal. Steeds meer mensen wonen namelijk in de stad en dit heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid. Zuinig en duurzaam omgaan met voedsel, de leefomgeving en gezondheid zijn noodzakelijk.

Onze lectoren en onderzoekers doen samen met het onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar de kansen, uitdagingen, toepassingsmogelijkheden en bewustwording van duurzame innovaties, gericht op de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Centraal hierin staan de overkoepelende onderzoekslijnen Leven in de Metropool, Gezondheid in de Metropool en Voedsel voor de metropool. In deze onderzoekslijnen werken vijf lectoren van het Domein Agri, Food and Life Sciences samen met onze docent-onderzoekers.

Dit onderzoek vindt steeds vaker plaats op het snijvlak van verschillende disciplines en richt zich op relevante praktijkgerichte vraagstukken. Die hedendaagse vraagstukken laten zich clusteren in 6 praktijkgerichte relevante innovaties (PRI’s): circulair & duurzaamheid, voedsel & voeding, gezondheid & kwaliteit van leven, digitalisering & technologisering, ondernemerschap & burgerschap en natuurinclusiviteit & biodiversiteit. Het onderzoek uit het kenniscentrum benadert deze vraagstukken vanuit diverse disciplines, op technisch, institutioneel/organisatorisch en sociaal-economisch terrein.

Onze lectoren en onderzoekers verbinden, binnen het domein Agri, Food & Life Sciences, binnen de hogeschool en buiten de hogeschool. Dit resulteert in impactvolle bijdragen, en anticipeert op een toekomstige maatschappij die duurzamer is, slimmer functioneert en uitgaat van de menselijke maat.

Centre of Expertise Groen

Inholland leidt toekomstige professionals op met hart voor planten, dieren, voedsel, natuur en de groene omgeving. Onze studenten ontwikkelen een eigen visie op hoe ze kunnen bijdragen aan een groenere, leefbare, gezonde en duurzame samenleving. Met Centre of Expertise (CoE) Groen, onderdeel van Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, creëren we hiervoor een lerende omgeving rond echte vraagstukken uit het bedrijfsleven.

Hoe produceren we bijvoorbeeld gezonder voedsel met minder milieudruk? Hoe nemen we daarin het welzijn van dieren mee? Het doel van CoE Groen is onder andere om de uitkomsten van ons praktijkgericht onderzoek te adopteren in het onderwijs en het werkveld.

In het CoE Groen werkt Hogeschool Inholland, als groene hogeschool van de Randstad, samen met de drie andere groene hogescholen van Nederland: AeresHAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Op die manier bundelen we onze kennis en expertise, en leveren we een bijdrage aan innovatie in de sector.

Lees meer over CoE Groen

Nieuws vanuit Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences

Heb je vragen?

Wij staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Gerry Kouwenhoven.
Telefoon
0621841110