Integrale Voedsel- en Productieketens

Over Integrale Voedsel- en Productieketens

Hoe ontwikkelen we als ketenpartijen een CO2-neutrale keten en vermarkten we dat? Hoe benutten we de nieuwe oplossingen vanuit sensoren, big data, AI en hoe bouwen we SMART ketens? Hoe krijg ik meer waardering en respect als producent in de keten? Meer regie en contact met de eindgebruikers zodat ik nog betere producten kan maken?

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van strategische keteninterventies, vragen waar de onderzoekers binnen het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens zich - samen met het bedrijfsleven - mee bezig houden. Want door na te denken over de eigen strategie en positie in de keten kunnen bedrijven weerbaarder worden voor de grote ontwikkelingen vanuit de technologie, IT, markt en maatschappij. 

Voor onderwijs en werkveld

Bedrijven en medewerkers kunnen bij de onderzoekers terecht voor praktijkgericht onderzoek, trainingen, cursussen en opleidingen als ze hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Studenten kunnen meedoen met projecten en activiteiten. Ze werken samen met docent-onderzoekers die een ondersteunende rol hebben in de onderzoeksprojecten. 

Vertical Farming is als nieuwe technologie een interessante prikkel om aan nieuwe marktgestuurde ketens te bouwen. Vertical Farming is het hightech-daglichtloos telen. Onderzoekers en lectoren van het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens spelen een rol in het verbinden van deze kennis aan het onderwijs. Inholland is partner van het Innovatiepact Greenport West-Holland. Daar is Woody Maijers programmaregisseur, en werkt met het werkveld aan een kenniskoppositie, onder andere over Vertical Farming.

Als lector Integrale Voedsel- en Productieketens is Woody Maijers board member van de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA). De IFAMA heeft sinds 2020 een Young Board. De Young Board is een actief internationaal netwerk van gepassioneerde young professionals uit de food- en agribusiness, en is ingebed in de IFAMA. Ze werken samen ideeën en oplossingen uit voor de grote vraagstukken vanuit de agribusiness. Woody Maijers is initiatiefnemer en zorgde daarnaast voor sponsors en experts om een internationaal jongerennetwerk op te zetten.

Als lector Integrale Voedsel- en Productieketens is Woody Maijers tevens programmaregisseur van het Innovatiepact Greenport West-Holland. Het Innovatiepact is een groot samenwerkingsverband in de Greenport West-Holland, bestaande uit partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Binnen het pact wordt onder andere gewerkt aan innovatievraagstukken vanuit dertien thema’s, waaronder techologisering (vertical farming) en cyber security. Veel van deze vraagstukken worden ook uitgevoerd in samenwerking met studenten en docenten van het Domein Agri, Food and Life Sciences van Hogeschool Inholland.

Samenwerken met Integrale Voedsel- en Productieketens

We hebben mooie projectvoorbeelden waarbij combinaties gemaakt worden van werken aan onderzoeksopdrachten met de lector, docent-onderzoekers en studenten. Hierdoor lost u niet alleen uw vraagstuk op maar draagt u ook bij aan de scholing van de next generation ondernemers en managers.

Het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens werkt samen met de volgende Centres of Expertise of kenniswerkplaatsen:

Interesse in een samenwerking?

Mail naar Woody Maijers

Integrale Voedsel- en Productieketens, onderdeel van het Research Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, streeft een duurzame metropool na. Een metropool waarin leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid centraal staat. Vanuit de onderstaande drie thema's zijn de onderzoekers continu op zoek naar innovaties en bewustwording. 

De lector

Woody Maijers
Woody Maijers
Woody Maijers
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

De associate lector

Frank van der  Helm
Frank van der  Helm
Frank van der Helm
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Integrale Voedsel- en Productieketens

Wil je samenwerken met Woody?

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0653330367