Sticky Frames

Het doel van Sticky Frames

We staan voor veel, complexe maatschappelijke uitdagingen. Die kunnen leiden tot polarisatie en conflict, zeker als de belangen van slechts enkele organisaties of groepen centraal staan. De oplossing zit in sociale innovatie, waarin in de quadruple helix met alle betrokkenen zoeken naar nieuwe inspirerende frames en een narratief die bestaande conflicten en dilemma’s overstijgen.

De praktijk is vaak lastig. Er kan sprake zijn van tegenstrijdige belangen, macht en grote verschillen in kennis en kunde spelen. Hoe kunnen we dan toch de verschillende groepen betrekken, ze laten samenwerken, cocreëren en innoveren? Kan een combinatie van design thinking en cocreatie leiden tot sociale innovatie, terwijl de valkuil van ‘solutionisme’ (pseudo-oplossingen zonder oog voor het grotere systeem) vermeden wordt? In dit postdoc-project richten we ons op frames: de lenzen waarmee ieder van ons naar de wereld kijkt en interpreteert. Wellicht de grootste uitdaging van sociale innovatie is het vinden van een gemeenschappelijk frame waarin alle belanghebbenden zich in kunnen vinden. Hoe kan design thinking bijdragen om samen met betrokkenen frames te ontwikkelen met maatschappelijke impact, frames die inspireren en ‘blijven plakken’? We zetten in op doorontwikkeling van design thinking en koppelen dit aan methoden om stakeholders te betrekken.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Door middel van participatief onderzoek gaan we na wat succes- en faalfactoren zijn van design thinking in de context van sociale innovatie. Tot welke nieuwe inzichten leidt dit om processen te stimuleren en beter te faciliteren? Met experimenten in (urban) living labs van Inholland valideren en verbeteren we deze inzichten. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De essentie van het onderzoeksproject is om elk vraagstuk te beschouwen vanuit verschillende perspectieven. We vormen hybride teams van experts, stakeholders, bewoners en studenten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Aankomende professionals moeten leren om te gaan met complexe en weerbarstige vraagstukken waarvoor multidisciplinaire teams nodig zijn die met betrokkenen samenwerken. Hoe in dergelijke samenwerkingsvormen één gemeenschappelijk frame ontstaat dat richting geeft aan de activiteiten van individuele teamleden is nog nauwelijks wetenschappelijk geëxploreerd.  

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Door te werken met hybride teams onderzoeken we hoe we gezamenlijk tot nieuwe inspirerende frames kunnen komen die blijven plakken en grote overtuigingskracht hebben.

“Bij sociale vraagstukken, waar allerlei tegenstrijdige belangen spelen, is het vinden van een inspirerend frame waardoor alle betrokkenen anders naar de situatie gaan kijken wellicht de grootste innovatie die gevraagd wordt.”

  

Guido Stompff, lector Design Thinking

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Maaike

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631006738