Technologierijke learning spaces

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
september 2019 t/m januari 2022
Locatie
Den Haag
Contact
Estella Griffioen

Het doel van onderzoek naar technologierijke learning spaces

Ontwikkelingen in het onderwijs en in de technologie hebben gevolgen voor de inrichting van de fysieke onderwijsomgeving. Online en blended onderwijs stellen andere eisen aan de fysieke en digitale leeromgeving. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen.

Om daarin te voorzien richten scholen ruimtes in met namen als designlab, studio’s of makerspace. Deze onderwijsruimtes zijn gevuld met geavanceerde technologie zoals bijvoorbeeld camera’s, audioapparatuur, augmented reality, virtual reality of beroepsspecifieke technologie. Dit roept vragen op over hoe het hoger onderwijs inzet op het inrichten van technologierijke learning spaces en hoe men deze ruimtes gebruikt. Aan welke eisen moeten ze voldoen om de didactiek te ondersteunen? En hoe begeleid je docenten bij het optimaal benutten van de mogelijkheden?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met SURF hebben we een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de inzet en het gebruik van learning spaces. Hieraan werkten dertien wo- en vijftien hbo-instellingen mee. Daarnaast hebben we binnen Inholland gekeken naar de ervaringen met de innovatieve onderwijsruimte van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT).

'In de toekomst zal door ontwikkelingen in de technologie de grens tussen de fysieke en digitale leeromgeving steeds verder vervagen.'

 

Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology

Wat is het belang voor het onderwijs?

Technologierijke onderwijsruimtes bieden kansen bij het vormgeven aan flexibilisering van het onderwijs, omdat studenten ook op afstand kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten. Bovendien draagt de variatie die learning spaces bieden bij aan activerend onderwijs voor studenten. De fysieke inrichting van deze ruimtes is vaak flexibel zodat docenten snel kunnen schakelen tussen de verschillende groeperingsvormen. Dit thema heeft daarmee directe raakvlakken met zowel de didactische inzet van video als met samenwerkend leren met technologie.

Hoe wordt het hoger onderwijs betrokken?

Ons onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken in het hoger onderwijs als het gaat om de inzet en het gebruik van  learning spaces. Kennis die beleidsmakers kunnen gebruiken bij de (her)inrichting van de fysieke onderwijsomgeving. Ook draagt deze kennis bij aan de visievorming als het gaat om de rol van de fysieke leeromgeving in leerprocessen. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan de hand van het verkennend onderzoek binnen het hoger onderwijs onderscheiden we nu vier soorten technologierijke learning spaces:

  • Samenwerkend leren: ruimtes die zijn ingericht om het samenwerkend leren te ondersteunen. Per groep studenten is meestal een tafel met een scherm beschikbaar.
  • Multi-locatieleren: ruimtes waarin studenten zowel ter plekke (in de klas) als op afstand (online) tegelijkertijd het onderwijs kunnen volgen.
  • Simulaties en/of experimenteren: ruimtes die, afhankelijk van het type opleiding, bepaalde technologie bevatten zoals medische of technische instrumenten.
  • AR/VR: ruimtes die specifiek zijn ingericht voor virtual- en/of augmented reality toepassingen.

Daarnaast adviseren wij om pioniers of early adopters te betrekken bij de implementatie en bekendheid van een dergelijke ruimte. Zie ook de publicaties voor alle highlights uit het onderzoek.

De onderzoekers van Technologierijke learning spaces:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Technologierijke learning spaces: