Thuisrevalidatie bij ouderen

Lectoraat
E-health
Duur
doorlopend
Locatie
Haarlem, Alkmaar
Contact
Laurence Alpay

Het doel van Thuisrevalidatie bij ouderen

Eerstelijnsfysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen worden geconfronteerd met een toename van oudere cliënten (65+) die na grote operaties thuis dienen te revalideren. Na ontslag uit het ziekenhuis bekijkt de wijkverpleegkundige wat de cliënt zelf nog kan en bepaalt samen met de cliënt welke zorg deze krijgt. De fysiotherapeut legt de revalidatieactiviteiten uit. Om deze postziekenhuiszorg en het herstel van ouderen aan huis te ondersteunen, kan gebruik worden gemaakt van e-health. E-health heeft de mogelijkheid om de zorgverlening aan de client te verbeteren en kan het interprofessioneel samenwerken tussen de fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen vergemakkelijken.

Ondanks de belangstelling voor e-health en de bereidheid e-health te gebruiken in de praktijk, geven eerstelijnszorgprofessionals aan handelingsverlegenheid te ervaren omtrent, en te weinig kennis te hebben over, de mogelijkheden van e-health ter ondersteuning van thuisrevalidatie na een grote operatie. Eenzelfde gebrek aan kennis wordt ervaren door studenten fysiotherapie en verpleegkunde, die vooralsnog onvoldoende over e-health leren tijdens hun opleiding.

In dit project onderzoeken we hoe we techniek kunnen inzetten om ouderen in het eindstadium van een revalidatietraject te ondersteunen bij thuisrevalidatie. Het doel is een motiverende en geoptimaliseerde oplossing te ontwerpen, waardoor het revalidatietraject thuis voortgezet kan worden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

E-health biedt grote mogelijkheden om het thuisrevalidatieproces te ondersteunen, maar eerstelijnszorgprofessionals geven aan lastig grip te krijgen op al deze mogelijkheden. Zowel individuele praktijkprofessionals als verenigingen en instellingen van eerstelijnszorgverleners en cliënten ervaren dit als een probleem. Om dit probleem op te lossen, zal de eerstelijnszorgpraktijk in dit project in co-creatie met het hbo samenwerken aan een pakket aan middelen ter ondersteuning van de implementatie van e-health in de thuisrevalidatie van ouderen. 

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het thema Thuisrevalidatie bij ouderen? Een aantal keer per jaar versturen we een nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

"Er lijkt een hiaat te zitten tussen de behandeling in de fysiotherapiepraktijk en het oefenen door de patiënt thuis. Een goede inzet van e-health kan dit hiaat opvullen of op zijn minst verkleinen."

 

Laurence Alpay, associate lector E-health

Hoe wordt de revalidatiezorg betrokken?

Wij hebben contact met thuiszorgorganisaties en eerstelijnszorgprofessionals zoals fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen die te maken hebben met patiënten die thuis revalideren. Deze professionals hebben kennis over de doelgroep en het revalidateproces.

Wat is het belang voor het onderwijs?

  • Studenten leren een persuasieve e-healthtoepassing ontwerpen met behulp van onze methodologische aanpak.
  • Een samenwerking tussen de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn en Technologie, Ontwerpen en Informatica én samenwerking tussen het lectoraat en de opleiding(en).

Studenten van de Inholland-opleiding Informatica (minor User Experience) en studenten van Hogeschool Rotterdam (minor Zorgtechnologie) hebben het concept ontwikkeld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een pakket aan middelen (kennis en kaders van educatieve module; businessmodel; praktisch hanteerbare e-health tooling) ter ondersteuning van de implementatie van e-health in de thuisrevalidatie van ouderen. De behoeften, wensen en ervaringen van de eerstelijnszorgprofessionals en cliënten staan daarbij centraal.

  • Ontwerpen van de e-health-oplossing.
  • Het implementeren van de e-healthtoepassing in de praktijk en evaluatie door cliënten en professionals.

Ook interessant: studentenproject(en) rondom zorgtechnologie

Bijdrage van zorgtechnologie aan een efficiënte thuisrevalidatie

Binnen het project Vitale Delta is de samenwerking ontstaan tussen de minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam en het Inholland-lectoraat Medische Technologie. Medische Technologie levert voor deze minor ieder jaar minimaal één opdracht aan en treedt op als opdrachtgever bij deze interprofessionele minor. Dit jaar is er een groep van vijf studenten van de opleidingen Gezondheidszorg Technologie en Ergotherapie aan de slag gegaan met de casus van dhr. Betjes, een man van 61 jaar dia na een heupoperatie moet revalideren maar moeite heeft om het vervoer te regelen naar de fysiopraktijk.

De vraag bij deze opdracht was:
Welke zorgtechnologische toepassing kan een bijdrage leveren aan een efficiënte revalidatie die grotendeels thuis plaatsvindt, waarbij de fysio inzicht houdt in de behandeling van de cliënt?

De studenten zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben na een uitgebreide consultatie met het werkveld en cliënten een ontwerp gemaakt voor een website gekoppeld aan de Kinnect technologie om de bewegingen te monitoren op afstand. Hiervoor hebben zij een uitgebreid pakket van eisen vanuit de fysiotherapeut en de cliënt opgesteld. Van dit ontwerp is vervolgens een mock-up gemaakt ter demonstratie van de mogelijkheden.

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745