Tailored Injury Prevention in Adapted Sports (TIPAS)

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
november 2019 t/m oktober 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Leonie te Loo

Het doel van 'TIPAS’

Blessures zijn voor geen enkele sporter leuk, maar als je een fysieke beperking hebt kan een sportblessure extra vervelend zijn. Met dit onderzoek willen we het aantal blessures in de aangepaste sport verminderen. Dit doen we door een online interventie te ontwikkelen die mensen hun gedrag laat aanpassen als zij klachten hebben. De doelgroep is volwassen sporters met een fysieke beperking (beperking in bewegen), al dan niet uitkomend in competitieverband binnen diverse aangepaste sporten en beweegactiviteiten. Minder blessures betekent minder kosten aan zorg, minder uitval in de sport en hierdoor zijn mensen met een fysieke beperking gemiddeld beter in staat om hun gezondheid te behouden, waar ze ook profijt van hebben in hun dagelijks leven. 

Het doel van TIPAS (Tailored Injury Prevention in Adapted Sports) is:

  1. het doorontwikkelen van de bestaande bewezen interventie van de reguliere sport naar de aangepast sport;
  2. de effectiviteit ervan in de aangepaste sport evalueren, gericht op een toename van blessurepreventief gedrag en het verlagen van het risico op plotselinge en geleidelijke ontstane blessures;
  3. het gebruik van de interventie evalueren onder eindgebruikers om inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren voor effectief gebruik in de dagelijkse praktijk van de aangepast sport.

De interventie is na het onderzoek beschikbaar voor wetenschap en praktijk. Implementatie is mogelijk via sportbonden en onderwijs aan professionals in de sport. Uitkomsten kunnen ingezet worden in de begeleiding van mensen met een fysieke beperking naar een actieve leefstijl.

Dit ZonMw-project wordt uitgevoerd door kennisinstellingen (Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland) in samenwerking met diverse partijen zoals Sportpartners (sportbonden, gehandicaptensport Nederland) en revalidatieinstellingen (Reade).

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers doorlopen in dit project een aantal stappen:

  1. We laten experts en eindgebruikers de reeds bestaande OSTRC-vragenlijst beoordelen en passen deze aan voor gebruik binnen de aangepaste sport, voor sporters met een fysieke beperking.
  2. We verzamelen gegevens over blessures binnen de aangepaste sport met een prospectief cohort-onderzoek, gebruikmakend van de aangepaste OSTRC-vragenlijst.
  3. We ontwikkelen preventieve adviezen, die aansluiten op het blessureprobleem binnen de AS, beschikbare kennis over blessurepreventie en mening van experts.
  4. Via een gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial (RCT; N=210; 6 maanden) onderzoeken we de effectiviteit van de interventie. Sporters worden random ingedeeld in een interventiegroep (IG) of controlegroep (CG). Alle sporters ontvangen een algemeen blessurepreventief advies aan het begin van het onderzoek. Daarna wordt hun gezondheid (blessures en ziekte) elke 2 weken gemonitord met de aangepaste OSTRC-vragenlijst. De sporter in de IG krijgt elke 2 weken op basis van zijn gerapporteerde gezondheidsstatus direct online een preventief advies op maat.
  5. De RCT wordt afgesloten met een procesevaluatie (cross-sectioneel onderzoek) onder eindgebruikers via vragenlijsten en groepsinterviews. Primaire uitkomstmaten zijn blessurepreventief gedrag (mate waarin de preventieve adviezen worden gevolgd) en blessure- incidentie (plotseling en geleidelijk ontstane blessures). Secundaire uitkomstmaten zijn de ernst van de blessures (de impact van blessures op dagelijkse activiteiten) en bevorderende en belemmerende factoren voor effectief gebruik van de interventie in de dagelijkse praktijk.
  6. Implementatie. Tijdens het gehele bovenstaande proces wordt er onderzocht wat relevante determinanten zijn voor duurzame implementatie in de dagelijkse sport praktijk. Dit wordt gedaan door middel van interviews met verschillende stakeholders. Als de relevante determinanten zijn vastgesteld, worden er passende implementatie strategieen aan gekoppeld om duurzame implementatie te waarborgen.

"Blessurepreventie is voor mensen met een fysieke beperking extra belangrijk, omdat een blessure bij hen niet alleen het sporten beïnvloedt, maar ook de activiteiten in het dagelijks leven extra bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt.”

 

Vrij vertaald uit: Br J Sports Med (mei 2015, Vol 49, No 9)

Wat is het belang voor het onderwijs?

Er is weinig bekend over welke blessures er voorkomen bij aangepaste sporters en ook welke blessures er het meeste voorkomen per sport. Dit onderzoek gaat onze studenten van de opleiding Sportkunde, en dan met name de vierdejaarsstudenten met uitstroomprofiel Aangepast sporten, daar meer inzicht in geven. Inzicht in welke barrieres en facilitatoren sporters en trainers ervaren bij het volgen van de interventie, geven ons inzicht in waar we vooral op moeten inzetten bij de begeleiding van een interventie.

Inzicht in of de interventie werkzaam is en waarom wel of niet, kunnen we meenemen in het onderwijs, waar we de studenten leren om interventies te ontwikkelen voor een cliënt. Wat is het gedrag van sporters met een fysieke beperking als ze een blessure hebben? Is dat gedrag bevorderend voor het herstel? En hoe kan je dat beïnvloeden? Dat zijn onderwerpen die we uit dit project mee kunnen nemen naar het onderwijs.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld betreft alle sporters met een fysieke beperking maar ook iedereen die met deze sporters werkt: coaches, trainers, verenigingen, sportbonden. Als de online interventie er straks is, kan deze ingezet worden en kunnen blessures verminderd worden. Ook is er bekend welke barrières en facilitatoren er zijn en kan dit worden meegenomen in de begeleiding.

Aangepaste sportverenigingen/bonden kunnen aangepaste sporters (laten) aanmelden voor de cohortstudie (in kaart brengen van blessures, najaar 2020) of voor de RCT die in 2022 gaat plaatsvinden (testen van de interventie). Ook kunnen zij later in het traject tijdens de implementatie betrokken worden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een online tool die sporters met een fysieke beperking advies geeft over wat verstandig is om te doen met hun klachten, zodat ze geen blessure ontwikkelen of dat ze sneller herstellen. De tool is geïmplementeerd en toegankelijk voor sporters in de dagelijkse praktijk. Kennis over de resultaten wordt gedeeld met verenigingen bonden en coaches/trainers zodat zij hun sporters kunnen wijzen op de tool.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit TIPAS:

Werk samen met Leonie

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+31621115544