Toolkit Student Engagement

Lectoraat
Studiesucces
Duur
Juli 2021 t/m december 2021
Contact
Rutger Kappe

Het doel van de Toolkit Student Engagement

In het hoger onderwijs wordt student engagement een steeds belangrijkere factor. Studenten die engaged (betrokken) zijn, behalen meer studiesucces in de breedste zin van het woord. Sinds de COVID-pandemie is de noodzaak voor het betrekken van studenten nog verder toegenomen. Vanuit domeinen, opleidingen en ook de overheid wordt gezocht naar manieren om studenten beter te betrekken bij hun onderwijs.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan? 

Onderzoekers van het lectoraat Studiesucces hebben een praktische toolkit ontwikkeld die opleidingsteams helpt om systematisch in kaart te brengen:

  • hoe het ervoor staat met Student Engagement;
  • waar belangrijke verbeterprioriteiten en kansen liggen;
  • hoe de opleiding deze verbeteringen concreet in gang kan zetten.

De toolkit bestaat uit een aantal stappen die opleidingsteams zelf implementeren, onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat Studiesucces.

  • Zelf-assessment: een kwantitatieve vragenlijst die iedereen in het opleidingsteam individueel invult.
  • Bespreking resultaten: toelichting op de teamresultaten met daarbij benchmarkscores.
  • Verdiepen in Best Practices: per verbetergebied hebben we een groot aantal (internationale) best practices verzameld die inspiratie bieden voor verbeteringen.
  • Workshops voor bepalen prioriteiten, actieplannen en implementatie.

Wil je zelf met de toolkit aan de slag? Begin dan hier met het invullen van het zelf-assessment! Na afloop krijg je automatisch een rapportage van je antwoorden. 

Vul zelf-assesment in

"Wil je echt aan de slag met Student Engagement? Kom snel tot onderbouwde verbeterinitiatieven met behulp van onze Toolkit Student Engagement!"

Wat is het belang voor het onderwijs? 

Betrokken studenten behalen veel betere studieresultaten. Hoe betrek je ze? Dit doe je door het onderwijs betekenis te geven. 
  • Zorg ervoor dat studenten sociaal en academisch integreren.
  • Geef studenten het gevoel dat zij gezien worden.
  • Bied mogelijkheden voor studenten om actief te participeren bij (organisatie van) activiteiten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

Het doorwerken van het proces dat in de toolkit beschreven staat, leidt tot de implementatie van breed gedragen verbeterinitiatieven op het gebied van Student Engagement.

Onderzoeker van Toolkit Student Engagement

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

+31 884662898
0648277354