Train4Health

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
januari 2019 t/m augustus 2022
Locatie
Haarlem
Contact
Katja Braam

Het doel van Train4Health

Van professionals in de gezondheidszorg wordt verwacht dat zij mensen met een chronische ziekte ondersteunen bij gedragsverandering, zoals het innemen van medicijnen, het volgen van een dieet of meer lichaamsbeweging. De wetenschappelijke literatuur en onze behoefteanalyse geven echter aan dat studenten vaardigheden missen bij het ondersteunen van mensen met een chronische ziekte bij gedragsverandering, als gevolg van curriculaire tekortkomingen en beperkte opleidingsmogelijkheden. Daarom is er dringend behoefte aan verbetering van het onderwijs van studenten over ondersteuning van gedragsverandering om zelfzorg bij mensen met chronische ziekten effectief te bevorderen.

Het doel van het Train4Health-project is het ontwikkelen van een digitale onderwijstool die studenten helpt bij het aanleren van vaardigheden om in de praktijk het zelfmanagment van mensen met een chronische aandoening te stimuleren of te verbeteren.

Bij de opleiding Sportkunde worden studenten opgeleid om mensen te helpen met het verkrijgen van een gezondere levensstijl. Dat kan binnen het bedrijfsleven, in de samenleving als geheel of bij mensen die specifieke hulp of zorg nodig hebben. Mensen met een chronische aandoening vallen meestal onder deze laatste groep. Het stimuleren van zelfzorg bij hen is belangrijk. Het Train4Health project wil hieraan bijdragen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Train4Health bestaat uit 5 werkpakketten die in 4 fasen worden uitgevoerd.

  • Fase 1 - Het bepalen van de voorwaarden waaraan de onderwijstool(s) moet(en) voldoen;
  • Fase 2 - Het ontwikkelen van de onderwijstools;
  • Fase 3 - Uittesten en evalueren van de onderwijsproducten en de leeruitkomsten;
  • Fase 4 – Communicatie, disseminatie van bevindingen en verspreiding van uitkomsten.

De onderzoekers zoeken gezamenlijk naar antwoorden op de volgende vragen:

  1. Welke vaardigheden hebben studenten Sportkunde, Verpleegkunde en Farmacie (apothekers) nodig om mensen met een chronische aandoening te helpen bij hun zelfmanagement?
  2. Welke digitale producten zijn geschikt voor onderwijsdoeleinden?
  3. Welke digitale platforms kunnen worden gebruikt?
  4. Hoe moeten onderwerpen worden geïntegreerd in onderwijstools en hoe worden deze ontwikkeld?
  5. Welke vraagstukken zijn passend voor de doelgroepen?
  6. Welke toetsinstrumenten kunnen worden gebruikt om te beoordelen of de student voldoende heeft geleerd?

   

Het Train4Health-project wordt gefinancierd door Erasmus+, een Europese subsidieverstrekker. Er nemen vijf landen actief deel: Portugal, Nederland, België, Slovenië en Ierland. De onderzoekers van Kracht van sport en bewegen vertegenwoordigen de opleiding Sportkunde. Meer informatie is te vinden op de officiële website van Train4Health.

"Samen denken, samen werken en samen leren; Europa is zo groot nog niet als je samen één doel voor ogen hebt."

 

Katja Braam, docent-onderzoeker Kracht van sport en bewegen

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In de eerste fase worden mensen met een chronische aandoening, mensen uit het werkveld en mensen uit het e-health-ontwikkelveld bevraagd naar hun mening over requirements voor het onderwijsproduct dat zal worden ontwikkeld.

In de tweede fase, bij de ontwikkeling, worden cases ingebouwd. Deze cases komen uit het werkveld van de sportkundige, de verpleegkundige en van de apothekers van Nederland en andere Europese landen.

In de derde fase wordt het werkveld gevraagd te toetsen en te beoordelen of het onderwijsproduct voldoende kennis geeft voor de toekomstige professional.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inholland participeert actief bij de digitale onderwijsontwikkeling en de toetsing van het eindproduct. Het eindproduct moet passen bij de wensen van alle stakeholders. Dat maakt participatie van studenten en docenten van Inholland erg belangrijk.

Verschillende beoordelings-, toetsings- en evaluatiemomenten worden gepland met studenten en docenten om hun mening mee te nemen naar de tekentafel. Daarnaast worden binnen dit project enkele afstudeerprojecten uitgevoerd. Op deze manier komen wetenschap en onderwijs sterk tot elkaar.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het project levert een Engelstalige digitale onderwijstool met simulatiesoftware op, die direct kan worden ingezet in het onderwijs van de opleiding Sportkunde en mogelijk ook Verpleegkunde van Inholland.

Zie ook de volgende publicatie: Development of a European competency framework for health and other professionals to support behaviour change in persons self-managing chronic disease.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Werk samen met Katja

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884660623