Triple P Tieners

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
2013 t/m 2017
Locatie
Amsterdam
Lector
Pauline Naber

Het doel van 'Triple P Tieners'

Het onderzoek Effectiviteit, bereik en toegankelijkheid van Triple P Tieners heeft zich gericht op de effecten van professionele ondersteuning van ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen (10-16 jaar).

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Onderzocht werd of het programma Triple P Tieners dat nationaal en internationaal veel gebruikt wordt, substantieel bijdraagt aan de afname van gedrags- en emotionele problemen van tieners en of het positief effect heeft op de opvoedingsvaardigheden van ouders. Ook ging het om de vraag hoe het bereik, de toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen verbeterd kan worden, en wat dit betekent voor de professionaliteit van uitvoerend werkers.

Het onderzoek is in Amsterdam uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor de etnische en sociale diversiteit van opvoedingspraktijken. De uitvoering was in handen van het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (penvoerder), Verwey-Jonker Instituut, Trimbos Instituut en Vrije Universiteit. Partners waren onderwijsbegeleidingsdienst ABC, welzijnsorganisaties Combiwel en Swazoom, gemeente Amsterdam en Nederlands Jeugdinstituut. Ook docenten en studenten zijn bij het onderzoek betrokken geweest. Leefwerelden van Jeugd en de opleiding Pedagogiek hebben nauw samengewerkt. Financiën voor het onderzoek waren afkomstig van de Stichting Innovatie Alliantie (RAAK-PRO regeling).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De handreiking Aan het werk met Triple P Tieners bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de effectiviteit en toegankelijkheid van het opvoedprogramma Triple P Tieners en tips voor het gebruik van het programma in de praktijk. Ze biedt naast praktische informatie en tips voor de praktijk, informatie over de ervaringen van ouders en professionals (Op de zandbakrand en De kracht van de oudercursus Triple P Tieners volgens professionals). In het artikel Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedondersteuning, Participatie van ouders in Triple P Tieners (Naber, Smallegange & Van Dongen, 2018) wordt geconcludeerd dat ouders van verschillende achtergronden Triple P Tieners waarderen, maar dat meer aandacht nodig is voor de werving, samenstelling en begeleiding van de groep om de toegankelijkheid en participatie te vergroten.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

onderwijsbegeleidingsdienst ABC | welzijnsorganisaties Combiwel en Swazoom | Nederlands Jeugdinstituut

Nieuws vanuit Triple P Tieners:

Werk samen met de onderzoekers van Triple P Tieners

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Michelle Bax:
Telefoon
0884664290