Verstandelijk gehandicaptenzorg

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van verstandelijk gehandicaptenzorg. De pagina verstandelijk gehandicaptenzorg biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Multidimensionale diagnostiek van angst en angstgerelateerde klachten bij cliënten met een verstandelijke beperking
  • Leefstijltraining – Plus: een leefstijltraining voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik

Multidimensionele diagnostiek van angst en angstgerelateerde klachten bij cliënten met een verstandelijke beperking

Binnen dit project is een diagnostische en behandelmethodiek ontwikkeld voor angst en angstgerelateerde klachten bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De methodiek is op bruikbaarheid en effecten onderzocht in de multiple case-study design.

Auteurs:
dr. Addy Pruijssers, prof. dr. Berno van Meijel, dr. Marian Maaskant, Prof. dr. T. Van Achterberg.

Multidimensionele diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met verstandelijke beperkingen
Deel 1: Achtergronddocument
Deel 2: Werkboek
Deel 3: Lijsten

Proefschrift:
Multidimensional Diagnostics in Persons with Intellectual Disabilities: Evaluation of the Diagnostic Guideline for Anxiety and Challenging Behaviour

Samenwerking:

Leefstijltraining – Plus: een leefstijltraining voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelenmisbruik

Bestaande interventieprogramma’s binnen de verslavingszorg zijn vaak minder geschikt voor cliënten met een verstandelijke beperking. Wij pasten een bestaand interventieprogramma aan voor toepassing bij de genoemde doelgroep en ontwikkelden zo de Leefstijltraining-Plus.

Auteurs:
drs. Koos de Haan, drs. Rieneke Peijnenburg, prof. dr. Berno van Meijel

Handleiding voor de trainers
In de handleiding staat beschreven hoe de Leefstijltraining-PLUS op een zorgvuldige wijze kan worden voorbereid en uitgevoerd. Deze is bestemd voor zowel de behandelaar (verslavingszorg) als de persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg).
Open hier de handleiding

Handleiding voor de trainers
In de handleiding staat beschreven hoe de Leefstijltraining-PLUS op een zorgvuldige wijze kan worden voorbereid en uitgevoerd. Deze is bestemd voor zowel de behandelaar (verslavingszorg) als de persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg).
Open hier de handleiding

Kaartjes met voor- en nadelen van middelengebruik
In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar speciaal ontwikkelde kaartjes over voor- en nadelen van middelengebruik. U kunt de kaartjes zelf maken op de volgende manier:
   - Print de twee documenten dubbelzijdig op stevig papier. De nadelen kunt u op rood papier en de voordelen op groen papier afdrukken (niet te donker).
   - Snijd de kaartjes op het juiste formaat.
Er zijn tevens lege kaartjes toegevoegd, zodat u de kaartjes aan kunt passen aan de specifieke situatie van de cliënt. De kaartjes zijn tot stand gekomen met behulp van Handicom.
Open hier het format van de voordelenkaartjes
Open hier het format van de nadelenkaartjes

Werkbladen voor cliënten
Er zijn werkbladen beschikbaar over alcohol, cannabis, cocaïne en gamen. De cliënten kunnen deze invullen samen met de behandelaar of persoonlijk begeleider. Bij de werkbladen over gamen zijn twee versies ontwikkeld: gamen op de computer en gamen op andere manieren. U kunt de versie gebruiken die van toepassing is.
Open hier het werkblad alcohol
Open hier het werkblad cannabis
Open hier het werkblad cocaïne
Open hier het werkblad gamen
Open hier het werkblad gamen overig

Ontspanningsoefening voor LVB-cliënten
In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar ontspanningsoefeningen. In de bijlage van de handleiding staan vier oefeningen beschreven in oplopende moeilijkheidsgraad. Van de eerste oefening kunt u hier een geluidsfragment downloaden, zodat de cliënt deze thuis of in de behandelsetting kan beluisteren.
Open hier de ontspanningsoefening (mp3-bestand)

Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS Aan de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. De onderbouwing van de gemaakte keuzes staan beschreven in een Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS.
U kunt hier de verantwoording downloaden

Implementatiehandleiding van de Leefstijltraining-PLUS
Om de Leefstijltraining-PLUS op een effectieve wijze in te kunnen zetten in uw organisatie, is een zorgvuldige implementatie van belang. Het lectoraat GGZ-verpleegkunde heeft daarom een implementatiehandleiding geschreven.
U kunt hier de implementatiehandleiding downloaden

Samenwerking: