Versterking van co-creatie in het mkb

Het doel van 'Versterking van co-creatie in het mkb'

Aandacht voor duurzame ontwikkeling is in product- en procesinnovatie in het mkb een ondergeschoven kindje. Er is vooral aandacht voor economische haalbaarheid, businessmodellen, marketing en financiering, en voor technische uitdagingen. Vooral partners die al bekend zijn bij de bedrijven nemen deel aan innovatieprocessen, en zodoende worden ecologische en sociale aspecten van duurzaamheid over het hoofd gezien. Dit belemmert duurzame ontwikkeling. 

Dit onderzoek beantwoordt de vraag: hoe kunnen technisch georiënteerde mkb-bedrijven co-creatie met nieuwe partners realiseren in de probleem- en conceptontwikkelingsfase van innovatieprocessen, zodat een oriëntatie op duurzame ontwikkeling ontstaat?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In het vooronderzoek worden middelgrote bedrijven met personeel uit verschillende sectoren geïnterviewd, en de uitkomsten daarvan sturen de deelvragen (vraagsturing). Het onderzoek continueert het afgeronde promotieonderzoek van de onderzoeker (Han van Kleef) en vormt een cross-over tussen de technische en economische domeinen, met het lectoraat Biomimicry (Dr. Mauro Gallo) en het lecoraat Sustainable Business Innovations (Dr. Donald Ropes). Daarnaast bewaakt Dr. Katrin Tazelaar, hoofd Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica, de onderzoekskwaliteit.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Van Kleef werkt in het onderzoek samen met de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland en technisch georiënteerde bedrijven in het mkb. Bijvoorbeeld in de sectoren metaal, kunststof, voeding en electronica. De ondernemers krijgen tijdens een symposium de uitkomsten gepresenteerd. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

De maatschappij vraagt om professionals die zijn opgeleid om transities naar duurzame ontwikkeling vorm te geven. Daarom integreert Hogeschool Inholland het thema duurzaamheid in opleidingsprogramma’s. Uitgangspunt is dat complexe problemen inter- en multidisciplinair benaderd moeten worden, en dat de natuur een inspiratiebron is. Dit onderzoek versterkt het onderwijs op deze vlakken.

Het onderzoek levert kennis op over manieren waarop technisch georiënteerde mkb's het beste geholpen kunnen worden bij hun pogingen om te innoveren in de richting van een circulaire economie. De kennis die uit het onderzoek naar voren komt, wordt gedeeld met de studenten van de economische en technische studierichtingen omdat zij in het werkveld met dergelijke ambities te maken kunnen krijgen. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het is de verwachting dat de handvaten die ontwikkeld worden, het gemakkelijker maken voor overheden om stimuleringsprogramma's te optimaliseren, circulaire economie te versnellen, en de relatie met het mkb te verbeteren.

"Dit onderzoek levert essentiële kennis voor het verbeteren van innovatie in de richting van duurzame ontwikkeling"

Han van Kleef, associate lector Sustainable Business Innovations

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Versterking van co-creatie in het mkb:

Werk samen met Han

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0653335709