Vocal Statements: via muziek je stem laten horen

Lectoraat
Diversiteitsvraagstukken
Duur
1 oktober 2021 t/m 1 januari 2022
Locatie
Diemen
Contact
Machteld de Jong

Het doel van Vocal Statements: via muziek je stem laten horen

Vocal Statements ontwikkelt muziekprojecten voor jongeren, met name voor jongeren die doorgaans weinig worden gehoord. Via muzikale optreden kunnen ook zij hun stem laten horen en worden hun talenten aangeboord. Het lectoraat Diversiteitvraagstukken probeert inzicht te krijgen in de dynamiek tijdens de lessen muziek. Wat ‘brengen’ deze lessen de leerlingen? Wat zijn positieve aspecten, wat zijn leermomenten? En hoe gaan docenten om met inspirerende en uitdagende situaties in de klas?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We voeren kwalitatief onderzoek uit door observaties te doen in de klas. Daarnaast nemen we een aantal interviews af met docenten die muziekonderwijs geven.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In het onderwijs bestaat inmiddels veel aandacht voor diversiteit. Het besef wordt breed gedragen dat aandacht voor diversiteit een gezamenlijk belang heeft, dat het goed is kennis en ervaringen te delen en samen uitgangspunten voor beleid te formuleren. Maar diversiteit alleen is niet genoeg, het gaat om inclusie: dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Dat zij zich gewaardeerd voelen in de onderwijscontext, en dat ook hun talenten worden aangesproken. Via dit onderzoek wordt onderzocht op welke wijze muziekonderwijs kan bijdragen in het proces van een inclusief schoolklimaat.

Hoe betrekken we het werkveld?

Dit project is een samenwerking tussen Vocal Statements, het middelbaar onderwijs in Utrecht en het lectoraat Diversiteitvraagstukken. Het onderzoek wordt voor en met het werkveld uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek worden via een kennisdelingssessie terugvertaald naar het werkveld en de onderwijsinstelling.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het doel van dit onderzoeksproject is om een rapportage op te leveren. Daarin geven we inzicht in wat tijdens de muzieklessen gebeurt als het gaat om dynamiek in een diverse klas. Het doel is om handvatten aan te bieden voor docenten om diversiteitsensitief te handelen tijdens lessen. En om ideeën te geven voor mogelijk gezamenlijke vervolgonderzoek(en) of activiteiten.

"Door muziek kun je jongeren die vaak niet worden gehoord een stem geven."

Antony Heidweiller, voormalig directeur Vocal Statements

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Machteld

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115381