Werk verandert: Cross-overs in de Techniek

Lectoraat
HRM & Persoonlijk Ondernemerschap
Duur
september 2018 t/m september 2019
Locatie
Den Haag / Rotterdam
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Werk verandert: Cross-overs in de Techniek'

In dit project is onderzoek gedaan naar de 21st century skills van de social media architect. Dat is een aansprekend nieuw beroep, dat cross-overs kent tussen onder meer communicatie en IT & Design. Voor het voortgezet onderwijs is dit van belang om een concreet en actueel beeld te kunnen laten zien van nieuwe beroepen, omdat hun leerlingen een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs. Het project heeft ook geleid tot vernieuwing van de studieloopbaanbegleiding (LOB dossier, voor docenten). Voor bedrijven is het belangrijk bij de werving van nieuw personeel om in ‘skills’ en interesses te denken, want passende vooropleidingen zijn er niet. Dit project is een voorbeeld van hoe bedrijven met het onderwijs samen kunnen komen tot een vernieuwing van functieprofielen en toekomstbestendig opleiden voor de veranderende arbeidsmarkt.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Voor een toekomstbestendig LOB, waarin beroepsbeelden een rol spelen hebben we in dit Kiem-project een LOB-dossier ontwikkeld. Dit LOB-dossier is bestemd voor leerlingen in de (voor)laatste klassen van het havo en vwo die een profielkeuze moeten maken en een keuze voor een vervolgopleiding. Het LOB-onderwijsproduct bestaat uit vier stappen. Deels kunnen deze in de klas worden uitgevoerd tijdens de (mentor)lessen, deels buiten de (mentor)lessen om. De LOB-activiteiten eindigen met een presentatie, waarbij ook ouders aanwezig zijn. Ouders spelen immers een belangrijke rol in het keuzeproces en hebben ook vaak nog verouderde beelden van beroepen.

Daarnaast hebben we de veranderingen die concreet op de arbeidsmarkt optreden en de skills die belangrijk zijn bij de transitie in beeld gebracht. Dat hebben we gedaan door de functie van Social Media Architect in beeld te brengen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het project Werk verandert: Cross-overs in de Techniek hebben we samen uitgevoerd met communicatiebureau RauwCC uit Rotterdam en het Technasium Mariscollege Belgisch park in Den Haag. Het project is gesubsidieerd door SIA in het kader van de KIEM-regeling. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Beroepen zijn in transitie. Dit betekent dat er binnen LOB in het voortgezet onderwijs meer aandacht moet komen voor beroepsbeelden. Echter, het is lastig leerlingen vertrouwd te laten raken met beroepen waarin verandering van werk een rol speelt. Laat staan met nieuwe beroepen zoals een social media architect, een drone piloot of een ethical hacker. Of van beroepen die zelfs nog niet eens bestaan. Toch worden voor deze ‘beroepen van de toekomst’ vaardigheden gevraagd waaraan mentoren, decanen en loopbaanbegeleiders nu al aandacht kunnen besteden. LOB-activiteiten kunnen zodanig worden ingericht dat een eerste stap wordt gemaakt om leerlingen te helpen aan realistische beelden van al bestaande, meer traditionele beroepen zoals een advocaat of verpleegkundige en de daarbij behorende beroepsomgeving, en om ook eens te denken aan nieuwe beroepen en welke talenten die vragen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De Toekomstbestendig LOB-lessenserie trapt af met een introductieles waarin een moodboard wordt gemaakt. Om te beginnen wordt het onderwerp geïntroduceerd aan de leerlingen: ‘Beroepen zijn wellicht anders dan je denkt en er zijn ook nieuwe beroepen, dus exploreer!’ Om dit te introduceren tijdens de studiekeuzebijeenkomsten van het Technasium Mariscollege Belgisch Park in Den Haag heeft RauwCC een filmpje ontwikkeld met beroepsbeelden van vroeger en nu van een aantal beroepen. Deze beroepsbeelden zijn afkomstig van het onderzoek dat De Haagse Hogeschool en Inholland al vanaf 2015 samen uitvoeren naar beroepen in transitie. Dit filmpje is vrij te gebruiken op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland!

De resultaten zijn te zien in deze Sway

ICT beroepen: vroegâh versus nu

"Beroepen zijn wellicht anders dan je denkt en er zijn ook nieuwe beroepen, dus exploreer!"

 

Docent Technasium Mariscollege Belgisch Park

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712