Werk verandert: de Wooncoach

Lectoraat
HRM & Persoonlijk Ondernemerschap
Duur
september 2018 t/m september 2019
Locatie
Den Haag / Rotterdam
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Werk verandert: de Wooncoach'

De tekorten in de sector lopen op en het werk verandert, mede als gevolg van een veranderende visie op gezondheid en nadruk op meer zelfregie. Dit betekent dat het beroepsbeeld (beroepshandelingen, beroepsproducten en gevraagde competenties), ook verandert. Er ligt meer nadruk op de 21st century skills. We hebben In dit project is het beroep van wooncoach in beeld gebracht: wat moet je kennen en kunnen en wat maakt het beroep interessant en mooi? Dit onderzoek heeft als doel een realistisch, concreet én ook aantrekkelijk beroepsbeeld te genereren, door de 21st century skills te koppelen aan actuele (kritische) beroepshandelingen en -producten. Dit beeld wordt gerelateerd aan de (veranderende) context én - in een narratief - gekoppeld aan een persoon. Daarmee werken we voorbeelden uit van de persoonlijk begeleider, een wooncoach, in de beroepspraktijk, inclusief les-/voorlichtingsmateriaal, om geïnteresseerde scholieren, studenten en professionals daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en een gefundeerde keuze te bevorderen. 

In dit onderzoek hebben we nauw samengewerkt met de Haagse Hogeschool. Het project is gesubsidieerd door SIA in het kader van de KIEM-regeling. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit is een onderzoek naar de 21st century skills van de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen in de zorgsector. In de zorg lopen de tekorten snel op, maar studenten vinden de weg naar de MZ opleiding van o.a. Da Vinci niet zo snel: men heeft klassieke beelden over de beroepen die je met deze opleiding kunt uitvoeren. Daarom hebben we een ander en nieuwer beroep in beeld gebracht. Dat van Wooncoach bij Pameijer. Op grond van de verzamelde data hebben wij een persona van de wooncoach opgesteld. De persona geeft beknopt aan wat een wooncoach is en wat voor soort persoon dit is of zou kunnen zijn en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de werving of ter informatie aan (potentiele) studenten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Hoe ziet het nieuwe beroepsbeeld van de wooncoach er uit? Voor opleidingen en ook voor zorgorganisaties die hun persoonlijk begeleiders willen bijscholen of nieuwe medewerkers willen aantrekken is het zaak om zicht te krijgen op wat er precies verandert in de beroepsprofielen en hoe de bijbehorende 21st century skills er uit zien. Om dit te onderzoeken, hebben we samengewerkt met Pameijer/+Vijf en Da Vinci College, sector Gezondheidszorg en Welzijn. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten van de Inholland-opleiding Business Studies hebben een actieve bijdrage geleverd aan het onderzoek, waarmee zij hun vaardigheden in de praktijk hebben kunnen brengen. Zij hebben een formulier ontwikkeld om persona's van de wooncoach te maken, een animatie van het beroep van wooncoach ontwikkeld, en een gastles bij Da Vinci College verzorgd waarin zowel het formulier als de animatie zijn getest.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De belangrijkste verandering voor de wooncoach is dat er visie op zorg is veranderd: participatiemaatschappij dus zorgen dat in plaats van zorgen voor. Mensen moeten waar mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Zelfredzaamheid is daarbij een kernwoord. Dit heeft een groot effect gehad op de kern van het beroep van wooncoach. Er worden andere vaardigheden en een andere houding gevraagd. Als wooncoach moet je tegenwoordig kostenbewust zijn, efficiënt werken én gericht zijn op resultaat. Resultaatgerichtheid betekent ook dat je goed moet kunnen inschatten wat de mogelijkheden en beperkingen van de klant zijn en in hoeverre iemand zich wel óf niet kan doorontwikkelen. Insteek is vooral wat hij/zij wel kan en nog kan leren.

De resultaten zijn te zien in deze Sway

"Ik breng ze in beweging zodat de klant me uiteindelijk niet meer nodig heeft en word daardoor zelf een beter mens."

Wooncoach

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712