Wijkcoöperaties in Rotterdam

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
juni 2018 t/m maart 2019
Locatie
Rotterdam
Contact
Guido Walraven

Het doel van 'Wijkcoöperaties in Rotterdam' 

In verschillende wijken rond het stadscentrum van Rotterdam zijn er bottom‐up initiatieven ontstaan gericht op de versterking van de wijkeconomie. Deze initiatieven proberen de wijkeconomie en daarmee ook de leefbaarheid op een integrale manier te versterken. Ze zijn zowel gericht op ondernemers als bewoners in de wijk. 

Dit onderzoek heeft tot doel om (1) te verkennen hoe op dit moment door wijkcoöperaties wordt gewerkt aan de versterking van de wijkeconomie en leefbaarheid en hoe daar door de gemeente Rotterdam naar gekeken en op gereageerd wordt, (2) te verklaren waarom er spanningen ontstaan tussen systeem‐ en leefwereld en (3) te adviseren hoe beide partijen (wijkcoöperaties en de gemeente) op een productieve manier met elkaar en de geconstateerde spanningen om kunnen gaan.

De centrale vraag die we met dit onderzoek beogen te beantwoorden is: ‘Hoe kunnen de systeem‐ en leefwereld aan elkaar verbonden raken zodat ze elkaar kunnen versterken om zo tot een effectievere samenwerking te komen in het vormgeven aan de wijkeconomie’?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Wij hebben onderzoek gedaan bij vijf wijkcoöperaties in Rotterdam, door documentenanalyse en interviews met initiatiefnemers. Wij hebben ook interviews gevoerd met hun counterparts bij de gemeente Rotterdam en beide groepen in een focusgroepbijeenkomst in gesprek gebracht met elkaar.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit project vloeien terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers en worden ook gebruikt in het kader van docent-professionalisering.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoek komt voort uit een praktijkvraag. Partijen uit het werkveld hebben input geleverd en zijn met elkaar in gesprek gebracht.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek heeft geleid tot een prikkelend wetenschappelijk essay, bedoeld om de discussie aan te jagen en te voeden over wat wijkcoöperaties zijn en doen en welke bijdrage zij kunnen hebben aan het verbeteren van de leefbaarheid in Rotterdamse wijken. Dit essay is te vinden op de website van de opdrachtgever, de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het onderzoek gaat ook leiden tot wetenschappelijke artikelen en opiniestukken.

"Wijkcoöperaties zijn hybride organisaties: dat is een kans én een uitdaging. Zij kunnen verschillende werelden met elkaar verbinden, maar moeten zich steeds opnieuw bewijzen."

Philip Karré, associate lector Dynamiek van de Stad

De onderzoekers van Wijkcoöperaties in Rotterdam:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Guido

Kom in contact en stel je vragen