Zorgteams in hun kracht

Onderzoekslijn
Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen
Duur
augustus 2019 t/m juli 2022
Locatie
Diverse locaties
Contact
Robbert Gobbens

Het doel van het project Zorgteams in hun kracht

In de ouderenzorg willen we zorgteams ondersteunen lerend en verbeterend aan het werk te zijn naast de verantwoording in de vorm van cijfers die ook nodig is. Om deze nieuwe focus in de verpleeghuissector te helpen realiseren, is inzicht nodig in de wijze waarop zorgteams leren. En in hoe de effecten van dat leerproces op de kwaliteit van de zorg transparant kunnen worden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Verschillende ontwikkelingen kunnen die omslag versnellen. Zoals het inrichten van teams met een mix van passende competenties, of het werken met zelfsturende teams. In het onderzoeksproject ‘Zorgteams in hun kracht’ werken zorgpraktijk, mbo, hbo en universiteit samen. Ze vergaren kennis over de huidige werkwijze als het gaat om leren en verbeteren en over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen voor het lerend vermogen van teams.

Wat is de invloed op onderwijs en werkveld?

In dit onderzoek ontwerpen betrokkenen vanuit onderwijs en werkveld een pilotsituatie en testen die uit. Studenten hbo-verpleegkunde lopen stage in zorgteams in het verpleeghuis, specifiek gericht op het coachen van zorgteams. Ook de cliëntenraden wordt gevraagd om mee te denken. Verbeteringen in de zorg zijn tenslotte vooral verbeteringen als ze aansluiten bij behoeften van cliënten.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Er worden aanbevelingen opgesteld over de inhoud van het onderwijsprogramma en de stages als het gaat om kwaliteitszorg en het coachen door hbo-verpleegkundigen. Daarnaast levert het project een beschrijving op over de randvoorwaarden binnen de organisatie om zorgteams te ondersteunen met plezier en systematisch aan verbeteringen te werken. De aanbevelingen gaan ook in op de aansluiting van de vaardigheden van de toekomstige hbo-v-er op de mbo-opgeleide verzorgenden.

'De ervaringen in het leren en verbeteren mét cliënten en hun vertegenwoordigers zijn van grote waarde. Verbeteringen in de zorg zijn tenslotte vooral verbeteringen als ze aansluiten bij behoeften van cliënten.'

 

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

 
Je kunt contact opnemen met Robbert Gobbens.
Telefoon
06 211 155 78