Zorgteams in hun kracht

Het doel van 'Zorgteams in hun kracht'

In de ouderenzorg willen we zorgteams ondersteunen lerend en verbeterend aan het werk te zijn naast de verantwoording in de vorm van cijfers die ook nodig is. Om deze nieuwe focus in de verpleeghuissector te helpen realiseren, is inzicht nodig in de wijze waarop zorgteams leren. En in hoe de effecten van dat leerproces op de kwaliteit van de zorg transparant kunnen worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Verschillende ontwikkelingen kunnen die omslag versnellen. Zoals het inrichten van teams met een mix van passende competenties, of het werken met zelfsturende teams. In het onderzoeksproject ‘Zorgteams in hun kracht’ werken zorgpraktijk, mbo, hbo en universiteit samen. Ze vergaren kennis over de huidige werkwijze als het gaat om leren en verbeteren en over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen voor het lerend vermogen van teams.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In het participatief actieonderzoek (PAO) ‘Zorgteams in hun kracht’ werken zorgpraktijk, mbo, hbo en universiteit samen. Ze vergaren kennis over de huidige werkwijze als het gaat om leren en verbeteren en over de meerwaarde van coaching door hbo-Verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams. Bovendien leidt dit project tot kennis over de aansluiting tussen theorie en praktijk van coaching door hbo-V studenten en de behoeftes hierin van mbo-opgeleiden. In dit onderzoek ontwerpen betrokkenen vanuit onderwijs en werkveld een pilotsituatie en testen die uit.

Hoe wordt de zorg betrokken?  

Het onderzoek vindt plaats in twee zorgorganisaties: Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) en Laurens. In totaal werken bij vier zorgteams (twee in elke organisatie) 24 hbo-V-studenten tijdens hun derde- of vierdejaars stage met de teams aan een verbeterplan. De studenten coachen de teams in het opstellen van een verbeterplan in samenwerking met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. De organisatie realiseert randvoorwaarden in de teams om lerend aan de slag te gaan.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Er worden aanbevelingen opgesteld over de inhoud van het onderwijsprogramma en de stages als het gaat om kwaliteitszorg en het coachen door hbo-verpleegkundigen. Daarnaast levert het project een beschrijving op over de randvoorwaarden binnen de organisatie om zorgteams te ondersteunen met plezier en systematisch aan verbeteringen te werken. De aanbevelingen gaan ook in op de aansluiting van de vaardigheden van de toekomstige hbo-v-er op de mbo-opgeleide verzorgenden.

'De ervaringen in het leren en verbeteren mét cliënten en hun vertegenwoordigers zijn van grote waarde. Verbeteringen in de zorg zijn tenslotte vooral verbeteringen als ze aansluiten bij behoeften van cliënten.'

 

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

De onderzoekers van Zorgteams in hun kracht:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Zorgteams in hun kracht:

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115578