Amsterdam,
16
april
2019
|
11:02
Europe/Amsterdam

Op weg naar betere ouderenzorg: betrokkenheid cliënten centraal

Lector Robbert Gobbens krijgt subsidie voor drie nieuwe onderzoeksprojecten

Lector Robbert Gobbens stimuleert met zijn onderzoek een intensieve samenwerking tussen zorginstellingen en het onderwijs. Binnen zijn onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen kreeg hij het afgelopen halfjaar voor maar liefst drie projecten subsidie toegewezen vanuit ZonMw. Gobbens is enthousiast: “Mooi dat we op meerdere vlakken de ouderenzorg kunnen verbeteren én studenten en professionals met elkaar kunnen blijven verbinden.”

LIN’s in de geriatrische revalidatiezorg
Gobbens is op 1 maart gestart met het grootste project binnen zijn onderzoekslijn: ‘Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische revalidatiezorg’. “We werken vanuit de opleiding Verpleegkunde al sinds 2015 bij Zonnehuisgroep Amstelland samen in een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN)”, vertelt Gobbens. “Zo’n LIN biedt wezenlijk meerwaarde in het leren en verbeteren voor de ouderenzorg.”

Meerwaarde van het LIN
Gobbens licht toe: “In een LIN werken studenten, docenten en zorgprofessionals samen op de werkvloer. Studenten nemen een deel van de zorgtaken van de professionals over, waardoor zij tijd over hebben voor innovatieve zaken binnen de organisatie. Ook is er een docent op de werkvloer aanwezig die deze praktijkervaring in het onderwijscurriculum kan verweven. Wat dat zal zijn in dit project? Ik verwacht het betrekken van cliënten en hun naasten bij het stellen van doelen voor hun revalidatie.”

LIN wetenschappelijk onderbouwen
“Een LIN brengt een cultuurverandering met zich mee: van routinematig werken naar een dynamische en innovatieve werkomgeving. We horen het ook terug van onze studenten: ‘Hier leer ik goed samenwerken, mag ik kritisch zijn naar de professionals toe en ben ik echt betrokken bij de zorg van de cliënten’. Het is een verrijking voor zowel het onderwijs als het werkveld, en dat gaan we via dit onderzoeksproject wetenschappelijk onderbouwen. Docent Verpleegkunde Marjolein Albers werkt mee in het LIN en gaat op dit project promoveren.”

‘Hier leer ik goed samenwerken, mag ik kritisch zijn naar de professionals toe en ben ik echt betrokken bij de zorg van de cliënten’
Student Verpleegkunde

Zorg en welzijn elkaar laten versterken
Het tweede project ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; Een coproductie van zorg en welzijn’ draait ook om een LIN. Maar dan een waar studenten en professionals uit zowel zorg als welzijn samenwerken. Gobbens: “We zien in de thuiszorg dat gezondheid en sociaal functioneren meer verweven raken. We gaan onderzoeken hoe wijkverpleegkundigen, verzorgenden, welzijnswerkers én studenten Social Work en Verpleegkunde hbo en mbo elkaar kunnen versterken.”

Leren van elkaars visie en aanpak
Gobbens klinkt verheugd wanneer hij over de projectaanpak spreekt: “We gaan onder meer casuïstiekbesprekingen organiseren om zorg- en welzijnsprofessionals bij elkaar te brengen. Hoe kijkt een wijkverpleegkundige tegen een casus aan, en hoe een welzijnswerker? Hier maken we opnames van die we samen analyseren. Het doel? Leren van elkaars visie en aanpak.”

De Gezonde Samenleving in praktijk
“Een van de speerpunten van Inholland is de Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin iedereen een zo gezond mogelijk én sociaal betekenisvol leven heeft. Dat staat in dit project voorop. Hoe zorgen we ervoor dat de cliënt - via zelfmanagement - zijn gezondheid en sociaal welbevinden kan behouden en zelfs verbeteren?”

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
'Betrokkenheid van cliënten is overigens een rode draad in alle projecten: het draait immers om hun zorgbehoeften.'
Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Zorgteams versterken
Zorgteams in hun kracht’ is de titel van het derde gesubsidieerde project. “De beweging die je tegenwoordig ziet, is dat zorg zo laag mogelijk in de organisatie komt te liggen”, vertelt Gobbens. “Teams krijgen de verantwoordelijkheid voor de zorg én moeten zichzelf sturen. Studenten hbo-v gaan deze teams coachen, onder meer bij het doorlopen van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act red.). Dit doen ze bijvoorbeeld op de onderwerpen decubituspreventie en medicatieveiligheid.”

Cliëntenbetrokkenheid als rode draad
Belangrijk is dat ook cliënten participeren. Gobbens: “We betrekken ze bij de zorgteams, interviewen ze over de verleende zorg. Er praat zelfs een cliënt mee in de stuurgroep. Vanwege zijn gezondheid zijn de bijeenkomsten altijd bij zijn zorginstelling. Zo kan hij, wanneer nodig, tussendoor zorg krijgen. Betrokkenheid van cliënten is overigens een rode draad in alle projecten: het draait immers om hun zorgbehoeften.”

Een vierde project via Ben Sajet Centrum
Gobbens is verheugd dat zijn onderzoekslijn met al deze mooie projecten aan de slag gaat. “Ik was met een subsidietoekenning al tevreden geweest, maar drie is helemaal prachtig. Eigenlijk zijn het er zelfs vier: het Ben Sajet Centrum, waaraan ook Inholland is verbonden, heeft op het gebied van ‘leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’ ook subsidie toegekend gekregen. Mijn collega Petra Boersma gaat dit project verder uitvoeren.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
De gezonde samenleving

Met zijn onderzoek draagt Robbert Gobbens bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.