Tjeerd van der Ploeg
Tjeerd van der Ploeg

Tjeerd van der Ploeg

associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Dr. Tjeerd van der Ploeg is sinds september 2017 associate lector bij de onderzoekslijn Data Driven Smart Society (DDSS) bij het Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI), een van de onderzoeksgroepen van Hogeschool Inholland. 

Met zijn onderzoek richt hij zich op predicitive maintenance, oftewel het voorspellen van de werking van machines met big data, voor bedrijven. 

 

Meer over Tjeerd van der Ploeg

Huidige werk

Van der Ploeg is docent statistiek, wiskunde en informatica bij Inholland Alkmaar en statisticus en adviseur bij onder andere het Dijklanderziekenhuis in Hoorn. Daarnaast is hij parttime verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). 

Loopbaan

Van der Ploeg is in januari 2018 gepromoveerd op het onderwerp  ‘Prediction of Medical Outcomes with Modern Modelling Techniques bij het Universitair Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC). De uitkomsten van zijn onderzoek zijn een belangrijke stap in de Data Driven Smart Society, waar grote hoeveelheden data (Big Data), met waardevolle informatie, een steeds belangrijkere rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Achtergrond

Tjeerd van der Ploeg heeft brede ervaring als statisticus, docent en onderzoeker bij diverse ziekenhuizen in de regio (NWZ Alkmaar, Dijklanderziekenhuis in Hoorn en SG Haarlem). 

'For predictive maintenance we torture big data to confess.'

Tjeerd van der Ploeg, associate lector Data Driven Smart Society

Samenwerking

De associate lector probeert met het onderzoek van Data Driven Smart Society via platforms studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden. Voorbeeld is het Noord-Hollandse samenwerkingsverband TerraTechnica dat (techniek)studenten en startups begeleiding biedt om te ondernemen en hun bedrijf te ontwikkelen. 

Neem contact op