Tjeerd van der Ploeg
Tjeerd van der Ploeg

Tjeerd van der Ploeg

associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Tjeerd

Even voorstellen

Dr. Tjeerd van der Ploeg is sinds september 2017 associate lector bij de onderzoekslijn Data Driven Smart Society (DDSS) bij het Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI), een van de onderzoeksgroepen van Hogeschool Inholland. 

Met zijn onderzoek richt hij zich op het ontwikkelen van voorspelmodellen op basis van big data. 

Samenwerken

De associate lector probeert met het onderzoek van het lectoraat Data Driven Smart Society via platforms studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is TechValley, een samenwerkingsverband waarin Inholland (onderzoek en onderwijs) samen met 35 regionale maakbedrijven werkt aan innovatievraagstukken.

Wie is Tjeerd van der Ploeg?

Expertise

Van der Ploeg is docent statistiek, wiskunde en informatica bij Inholland Alkmaar en statisticus en adviseur bij onder andere het Dijklanderziekenhuis in Hoorn. 

Ervaring

Van der Ploeg is in januari 2018 gepromoveerd op het onderwerp  ‘Prediction of Medical Outcomes with Modern Modelling Techniques bij het Universitair Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC). De gebruikte technieken komen goed van pas bij het lectoraat Data Driven Smart Society, waar grote hoeveelheden data (Big Data) een steeds belangrijkere rol spelen bij het oplossen van vraagstukken.

Over Tjeerd

Tjeerd van der Ploeg heeft brede ervaring als statisticus, docent en onderzoeker bij diverse ziekenhuizen in de regio (NWZ Alkmaar, Dijklanderziekenhuis in Hoorn en SG Haarlem). 

'For predictive maintenance we torture big data to confess.'

 

Tjeerd van der Ploeg, associate lector Data Driven Smart Society

Onderzoeksprojecten waar Tjeerd van der Ploeg bij betrokken is:

Publicaties van Tjeerd:

Werk samen met Tjeerd

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+(31) 653 519 264