Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Over Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Het bijzondere lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen doet praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren. Het lectoraaat, dat is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland, maakt deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Voor onderwijs en werkveld

Lector Robbert Gobbens stimuleert een intensieve samenwerking tussen zorginstellingen en het onderwijs. Hij laat studenten, docenten en verpleegkundigen samenwerken aan kwaliteitsprojecten die voortkomen uit vragen en behoeften van de werkvloer. Studenten en zorginstellingen die open staan om van en met elkaar te leren, kunnen contact met hem opnemen.

Samenwerken met Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Het bijzondere lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland. De onderzoekers werken nauw samen met onder andere de VU, VUmc, ROC TOP, Nova College, Cordaan, Amstelring en Brentano.

Onderzoeksthema's

Zorg voor mensen met dementie

Uit onderzoek blijkt dat persoonsgerichte zorg bij zowel cliënten als medewerkers verbeteringen kan opleveren. De onderzoekers participeren in twee onderzoeksprojecten om dit verder gestalte te geven:

  • Onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met dementie: onderzoek naar een verpleegkundige aanpak
  • Evaluatie van de effectiviteit van de ‘Foto activiteit’ op het welzijn van mensen met matige tot ernstige dementie in verpleeghuizen.

Geriatrische Revalidatiezorg

De onderzoekers van Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen richten zich op de groep geriatrische revalidanten. Dit betreft zowel revalidanten in het verpleeghuis als thuiswonende revalidanten. Daarbij ligt de focus op:

  • De rol van cliënten en hun naasten, verzorgenden en verpleegkundigen en andere bij de revalidatie betrokken disciplines hebben bij het gezamenlijk vaststellen en evalueren van revalidatiedoelen.
  • De inzet van eHealth voor thuisrevalidatie.

Leer- en InnovatieNetwerk (LIN)

Een LIN is een krachtige leeromgeving waarin studenten en professionals de zorg voor cliënten via een proces van werken, leren, onderzoeken en innoveren naar een hoger plan tillen. Het LIN zorgt voor het verbinden van praktijk, onderwijs en onderzoek.

In meerdere projecten staat het LIN centraal. De onderzoekers streven ernaar meerdere LIN's op te zetten in Zonnehuisgroep Amstelland en andere ouderenzorginstellingen.

De lector van Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Sharmila Balesar
Telefoon
0615279249