Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

Auteurs
Petra Biemans, Peter de Koning, Donald Ropes en Dr. Gürkan Çelik
Lectoraten
Governance
Finance & Accountancy
Cross-Cultureel Ondernemerschap
Soort object
Boek
Datum
2015
Samenvatting
Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzicht in het verbeteren van het beroepenveld, het economisch en business onderwijs in de gehele breedte en de verschillende opleidingen binnen het domein Business, Finance & Law. Om richting te geven aan het onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: ’Welke ontwikkelingen in het economische werkveld doen zich voor en wat zijn de gevolgen hiervan voor organisatie en werk?’