De kracht van verbeelden

Design thinking in teams

Auteurs
Lectoraten
Soort object
Lezing
Datum
2020
Samenvatting
Innovatie moeilijk? Welnee. Onvoorspelbaar? Ja, heel erg. De meeste organisaties hebben er daarom de grootste moeite mee: ze zijn gericht op operationele efficiëntie en het gladstrijken van hobbeltjes. Ze kunnen nauwelijks meer reageren als een echt probleem ontstaat of een onverwachte kans zich aandient. Er is een andere mindset nodig, een mindset gericht op kansen creëren, op nieuwe dingen proberen, op snel reageren. Design Thinking biedt deze mindset: het is strategie waarbij het creëren en testen van opties centraal staat om gaandeweg te leren wat er nodig is. Maar hoe complexer een probleem is, hoe meer mensen moeten samenwerken. Hoe doe je dat, gezamenlijk innoveren, als niemand precies weet wat er gevraagd wordt? Als je als professional moet samenwerken in een multidisciplinair team en je de anderen nauwelijks begrijpt? Als halverwege opeens de situatie verandert? Als er grote tegenstrijdige belangen zijn? Op vrijdag 27 november 2020 hield Guido Stompff zijn lectorale rede over ‘De kracht van verbeelden; Design thinking in teams’. Hoe je innovatie kan versnellen door minder te praten en meer te ‘prutsen’. Waarom boundary objects, zoals schetsen of prototypen van fundamenteel belang zijn voor cocreatie. En vooral hoe je gezamenlijk de weg kan vinden door steeds opnieuw de bewegende stip aan de horizon te verbeelden.