De kracht van verbinding! Module 2

Omgevingskrachten en verandering van werk : Over beroepsbeelden die veranderen

Auteurs
Piet Verstegen, Petra Biemans, Jeany van Beelen-Slijper, E. (Ellen) Sjoer en Rachelle van Harn
Soort object
Boekdeel
Datum
2021
Samenvatting
De publicatie ‘De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden” is modulair opgebouwd. Iedere module behandelt een stukje van de thematiek, waarbij steeds vanuit een ander perspectief wordt gekeken: vanuit kiezende jongeren, vanuit de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij en die ons werk beïnvloeden, vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt, vanuit onderwijsorganisaties en vanuit arbeidsorganisaties.