De kracht van verbinding! Module 3

Verschuivingen op de arbeidsmarkt in Nederland: Over kansverschillen in duurzame loopbanen

Auteurs
Petra Biemans, Piet Verstegen, E. (Ellen) Sjoer, Rachelle van Harn en Jeany van Beelen-Slijper
Soort object
Boekdeel
Datum
2021
Samenvatting
De publicatie ‘De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden” is modulair opgebouwd. Iedere module behandelt een stukje van de thematiek, waarbij steeds vanuit een ander perspectief wordt gekeken: vanuit kiezende jongeren, vanuit de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij en die ons werk beïnvloeden, vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt, vanuit onderwijsorganisaties en vanuit arbeidsorganisaties.