Eindrapport Regionale Verankering

Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio

Auteurs
Woody Maijers, Aimée Hoeve, PJ Beers, Loek Nieuwenhuis, Jeroen Onstenk, Carla Oonk, Luc Salemans en (no name)
Soort object
Rapport
Datum
2019
Samenvatting
De transities naar een regionaal kenniscentrum (RKC) zijn te kenmerken als lokale chaotische processen, die moeilijk te plannen zijn. Hoe kun je hier als bestuur grip op krijgen? Hoe kun je iets structureren wat in essentie veelvormig is (de toekomst voor (v)mbo–studenten), en hoe daarmee om te gaan in de dagelijkse onderwijspraktijk? Dit onderzoek geeft daar handvatten voor.​