Hoge verwachtingen vragen om passende begeleiding

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2019
Samenvatting
In september 2019 publiceerde de SER het rapport Hoge Verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. Daarin stelt de SER dat jongeren mijlpalen als zelfstandig wonen, een opleiding afronden, een gezin beginnen en fulltime werken steeds later bereiken, en dat het opbouwen van een zelfstandig bestaan bovendien gepaard gaat met onzekerheden en toenemende mentale druk. Jongeren hebben vaker last van psychische klachten en ervaren problemen op financieel gebied. Ook waarschuwt de SER dat de kansenongelijkheid onder jongeren toeneemt. Wie van huis uit een minder stabiele en sociale basis heeft loopt eerder vast op weg naar een zelfstandig volwassen leven. Co-auteurs: Anne van der Maas, Frake Schermer, Marte Wiersma en Roel van Goor.