LOB-KOMPAS VOOR DE 21E EEUW

Een Handreiking voor LOB 2.0

Auteurs
Petra Biemans, Jeany van Beelen-Slijper, E. (Ellen) Sjoer en Rachelle van Harn
Lectoraten
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2019
Samenvatting
Dat LOB anders moet lijkt evident, maar hoe kunnen we op een stimulerende manier jongeren helpen te navigeren in de richting die henzelf vooruit brengt en tegelijkertijd rekening houdt met de veranderingen in de arbeidsmarkt? Deze lastige vraag was de aanleiding om dit LOB-Kompas voor de 21e eeuw te schrijven. Dit LOB-Kompas is een eerste aanzet om leerlingen, docenten èn ouders op een andere manier te laten kennismaken met veranderingen in de beroepspraktijk. Het doel van deze LOB 2.0. methode is te worden ingezet als aanvullende module op de ‘traditionele’ LOB-methodes, zodat keuzebegeleiding toekomstbestendig wordt ingestoken en deze de leerling optimaal voorbereidt op een loopbaan die bij hem/haar past.