Omgaan met culturele diversiteit in onderwijs, werk en selectiesituaties

Stichting NOA 25 jaar

Soort object
Boek
Datum
2021
Samenvatting
Onder de titel 'Omgaan met culturele diversiteit' bevat dit boek een aantal bijdragen van auteurs/wetenschappers die direct of indirect verbonden zijn met de Stichting NOA (Nederlands Onderzoekscentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt, in het bijzonder gericht op personen met een migratieachtergrond). De bijdragen hebben een divers karakter, ze betreffen achtereenvolgens een berschrijving van de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de Stichting, een beschouwing over wat nodig is om inclusie en gelijke kansen voor iedereen in het Hoger Onderwijs te realiseren, hoe diversiteit gerelateerd is aan studie belemmerende en studie bevorderende factoren bij MBO'ers, hoe booroordelen bij de werving en selectie van personeel kunnen worden tegengegaan, wat de voor- en nadelen zijn van de toepassing van A1 bij selectie in het Hoger Onderwijs en wat de achterdronden en kenmerken zijn van de recente vluchtelingen in Nederland, en welke adviezen voor de opvang daaruit voortvloeien.