Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid

Een onderzoek naar hun levens, leefwereld en veerkracht

Auteurs
Marte Wiersma, Judith van Vliet, Mark van Dijk, Roel van Goor, Hafida el Gharbaoui, Josine van Steenvoorde, Sarah Uitman, Joost Weling en Sanne Westhoff
Soort object
Rapport
Datum
2021
Samenvatting
De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt zeker voor jongeren die moeilijkheden ervaren op een of meerdere leefgebieden, zoals in de relatie met ouders of vrienden, op gebied van school, werk of financiën, jongeren die worstelen met psychische of lichamelijke klachten of het gebruik van verdovende middelen. OJOV – Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid – is een onderzoeksprogramma dat middels onderzoek naar de leefwereld en het perspectief van jongeren bijdraagt aan het verbeteren van de begeleiding van en hulp aan oudere jeugd en jongvolwassenen met ondersteuningsbehoeften. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de semigestructureerde interviews met jongeren van 16 en 17 jaar die in het kader van het OJOV-onderzoek zijn afgenomen. Voor al deze jongeren geldt dat ze gebruik maken van een vorm van professionele hulp voor ondersteuning op een of meerdere leefgebieden.