Politie en haar maatschappelijke partners

Cahiers Politiestudies, nr 30

Auteurs
Lodewijk Gunther Moor, Wim D'haese, Marnix Eysink Smeets en Paul Ponsaers
Onderzoekslijn
Soort object
Boek
Datum
2014
Samenvatting
Dit Cahier behandelt die sectoren waar de politie niet de centrale regierol neemt, maar wel als partner functioneert in een breder veld. Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers, zoals drugshulpverlening, actoren uit de preventiesector, stedelijke (lokale) en gewestelijke beleidssectoren zoals sociale huisvesting (huisjesmelkerij, mensenhandel), tewerkstelling (zwartwerk, illegale migratie) en anderen. Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord.