Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Over Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Dit lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid maakt deel uit van het kenniscentrum Recht & Veiligheid. De perceptie van de burger - in alle diversiteit - is steeds het uitgangspunt. Met praktijkgericht onderzoek draagt het kenniscentrum Recht & Veiligheid (OR&V) bij aan het publiek vertrouwen in veiligheid. Primair in Rotterdam en omgeving, maar veelal met een landelijke uitstraling. 

Voor onderwijs én werkveld

Bedrijven, gemeenten, organisaties en instellingen kunnen bij lector Marnix Eysink Smeets terecht voor:

 • Onderzoek naar veiligheidsbeleving en de manier waarop die verbeterd kan worden
 • Signaleren en agenderen van trends, problemen en knelpunten
 • Publiceren van (populair)wetenschappelijke- en vakpublicaties
 • Het ondersteunen van bestuurders en beleidsontwikkelaars
 • Gespreksleiding op (werk)conferenties
 • Verzorgen van masterclasses en workshops

Onderzoeksthema's

 • Publiek vertrouwen in veiligheid
  OR&V is gespecialiseerd in (onderzoek naar) de manier waarop burgers hun veiligheid ervaren en de manier waarop daaraan wordt gewerkt.

 • De rechtvaardige stad
  Hoe kunnen bestuur en (aankomende) professionals zorgen voor een stedelijk klimaat waarin bewoners zich veilig en rechtvaardig behandeld voelen? Deze en soortgelijke vragen worden in nauwe samenwerking met en voortdurende consultatie van betrokken verantwoordelijke partijen beantwoord.

 • Verkleuring van het veiligheidsbegrip
  Binnen dit researchthema onderzoekt OR&V in hoeverre het traditionele veiligheidsbegrip en het daarop gebaseerde beleid aansluit bij de ervaringen en meningen van ‘nieuwe’ Nederlanders.
 • Publieke zorgen rond migranten
  Onderzoek in dit domein richt zich op de gevolgen die recente migratiestromen hebben voor de veiligheidsbeleving van autochtone en allochtone burgers en de beleids- en interventiemogelijkheden van bestuurlijke en handhavingsinstanties.

 • Impact van terrorisme 
  Dat terroristische aanslagen iets doen met de (beleving van) veiligheid is evident. OR&V onderzoekt wat de effecten zijn op korte en lange termijn op individueel en maatschappelijk niveau en welke handelingsperspectieven er zijn om een negatieve doorwerking daarvan te voorkomen of te verminderen.

 • Recht voor iedereen
  De komende jaren doet OR&V onderzoek naar de vraag hoe toegankelijk het recht is en op welke manier die toegankelijkheid eventueel kan worden verbeterd.

De lector en associate lector van Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Marnix Eysink Smeets
Marnix Eysink Smeets
Marnix Eysink Smeets
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Krista Schram
Krista Schram
Krista Schram
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Werk samen met Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Kom in contact en stel je vragen

Teamondersteuner Saskia Siwoeh
Telefoon
0621115291