HBO - Rechten voltijd

Je gevoel voor rechtvaardigheid wringt soms met de realiteit, dat prikkelt je alleen maar. Je kunt analyseren, hard werken en ordenen.

Hbo rechten opleiding

Voor wie

Je bent maatschappelijk betrokken, hebt een goed gevoel voor taal en je informeert je liever eerst goed voor je een oordeel velt. Je denkt liever goed na voordat je spreekt, en je zoekt liever eerst iets op voordat je een antwoord roept. Je gevoel voor rechtvaardigheid wringt soms met de realiteit, dat prikkelt je alleen maar. Je kunt analyseren, hard werken en ordenen. Je hebt oog voor detail: je werkt zorgvuldig, hebt affiniteit met de dynamiek van de juridische wereld en je deinst er niet voor terug in korte tijd veel informatie te verwerken en te moeten beheersen.

Studieprogramma HBO - Rechten

De vierjarige opleiding HBO-Rechten combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

HBO-Rechten is een zeer praktijkgerichte opleiding: aan de hand van beroepsopdrachten werk je tijdens je studie aan vraagstukken uit het werkveld. Je leert hierin juridische informatie te zoeken, toe te passen, te verwerken en te presenteren. Het onderwijsprogramma laat je kennismaken met verschillende rechtsgebieden, sociale wetenschappen en communicatie.

Onderscheidend
De opleiding HBO-Rechten aan Hogeschool Inholland onderscheidt zich op een aantal punten. Wat je zeker kunt verwachten:

 • Een relevant programma met veel nadruk op praktijkgerelateerd onderwijs.
 • Een concrete integratie van het beroepenveld binnen het programma.
 • Je krijgt een gedegen theoretische basis.
 • Je leert digitale middelen in te zetten in het juridische werkveld.
 • Je kiest uit vier afstudeerprogramma’s met een sterke koppeling naar de arbeidsmarkt.

Programma
De eerste twee jaren van je opleiding vormen een solide basis. Je ontdekt de verschillende rechtsgebieden en legt daarmee een bodem voor de rest van je studie. In het derde jaar kies je een afstudeerrichting gericht op jouw interesses. Met deze afstudeerrichting onderscheid je je van andere studenten en werk je aan je eigen profiel. Je loopt in het derde jaar bovendien stage bij een bedrijf, instelling of organisatie van je keuze, waar je met concrete juridische kwesties in het werkveld aan de slag gaat. Het vierde jaar staat in het teken van je afstuderen. De beroepsopdrachten waar je mee werkt, hebben met echte instellingen, cliënten, functionarissen en juristen te maken.

Studievormen

Tijdens je studie krijg je onderwijs aangeboden in diverse werkvormen. Daarbij kun je denken aan:

 • hoor- en werkcolleges
 • cursussen en trainingen
 •  individuele- en groepsopdrachten
 • werkveldbezoeken en excursies
  stages

Daarnaast maak je tijd vrij voor zelfstudie. De collegestof bestaat uit een aantal modules. Dit zijn overzichtelijke en samenhangende delen van de totale leerstof, die je telkens afsluit met een toets of opdracht. Belangrijk zijn ook de stage in het derde jaar en het afstudeertraject in het vierde jaar. Je leert samenwerken met andere studenten in projecten. Deze projecten hebben altijd direct te maken met je toekomstige werkterrein.

Twijfel je nog? 
Weet je nog niet zeker of HBO Rechten bij jou past, er zijn studies die hierop lijken en die misschien beter of ook bij jou passen:

Sociaal Juridische Dienstverlening

Jaar 1- Propedeuse

Eerste jaar

Het eerste studiejaar volg je samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en staat in het teken van verkenningJe maakt kennis met onderwerpen en thema's als democratie en rechtsstaat, belang en advies, rechtswetenschappen en juridische taalvaardigheid. Elke onderwijsperiode is gekoppeld aan een bepaald profiel binnen de rechtspraak: de onderzoeker, de belangenbehartiger, de adviseur en de conflictoplosser. Na elke periode lever je twee beroepsproducten in en maak je twee kennistoetsen. Je leert daarnaast kritisch naar jezelf te kijken, waardoor je inzicht krijgt in je eigen studievaardigheden.

Tot slot ontdek je welke van jouw kwaliteiten passend zijn voor het beroep en welk gedrag gewenst is in bijvoorbeeld conflictsituaties. Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal is tijdens je gehele opleiding erg belangrijk. Mocht het nodig zijn, dan kun je in het eerste jaar deelnemen aan het ondersteuningsprogramma voor taal.

Vakken 

PrivaatrechtStaatsrecht StrafrechtInternationaal recht BelastingrechtOndernemingsrechtArbeidsrechtNederlandse taalvaardigheidCT en RechtCommunicatie

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

In het tweede jaar bouw je verder aan de kennis uit jaar 1. Ook in dit jaar staan beroepsproducten centraal, met onderwijs dat die producten ondersteunt en verder verdiept. De profielen die we in het tweede jaar behandelen zijn de overheidsjurist, de bedrijfsjurist en de rechtshulpverlener. Ook internationale verdieping komt aan bod. Deze thema's zijn je opstap naar de afstudeerrichtingen van jaar 3 en 4.

Vakken 

PrivaatrechtStaatsrecht StrafrechtInternationaal recht BelastingrechtOndernemingsrechtArbeidsrechtNederlandse taalvaardigheidCT en RechtCommunicatie

Jaar 3 & 4 - Afstuderen

Derde en vierde jaar

Vanaf het derde jaar ga je aan de slag met je afstudeerrichting (specialisatie), gericht op jouw interesse. Met deze afstudeerrichting onderscheid je je van andere studenten en werk je aan je eigen profiel. De specialisatie houdt het volgende in:

 • Keuzeonderwijs: 60 EC's (verdeeld over jaar 3 en 4)
 • Stage (jaar 3): 30 EC's, je loopt stage binnen een organisatie waar je voor de afstudeerrichting relevante praktijkervaring opdoet. De nadruk ligt op het opdoen van ervaring als aankomend hbo-jurist. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.
 • Afstuderen (jaar 4): 30 EC's, je studeert af op een onderwerp of project dat relevant is voor de afstudeerrichting.

Afstudeerrichtingen
De afstudeerrichtingen zijn gekoppeld aan de profielen die in jaar 1 en jaar 2 zijn behandeld. Welk type jurist wil jij straks zijn?

 • Overheidsjurist
 • Bedrijfsjurist
 • Rechtshulpverlener
 • Internationale verdieping

Stage
Er is geen betere manier om je kennis in de praktijk te toetsen dan door stage te lopen bij een bedrijf in de branche waarin je straks werkzaam zult zijn. Je kunt zelf bepalen waar dat gaat gebeuren. Kies je voor een grote of juist een kleine organisatie? Is je stagebedrijf juist heel praktisch, of meer conceptueel van aard?

Je loopt twintig weken stage bij een instelling, organisatie of bedrijf dat zich bezighoudt met juridische vraagstukken (in de ruimste zin van het woord). Deze stage sluit aan bij je gekozen afstudeerrichting. Tijdens je stage verricht je praktijkgericht onderzoek of werk je aan een project waarin je je kennis en vaardigheden toepast.

Bachelor of Laws 
Als je de opleiding HBO-Rechten succesvol hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Laws noemen!

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit HBO - Rechten

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo’n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!