Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom speciaal onderwijs

Voor het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in het onderwijs en lijkt het je interessant om te werken met een speciale doelgroep? Dan is het zij-instroomtraject voor het speciaal (basis)onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs de kans voor jou om je om te scholen. Dit traject leidt je specifiek op voor de praktijk waar je mee te maken krijgt op deze scholen. Je kunt het (V)S(B)O-traject in Rotterdam of Den Haag volgen.

Heb je interesse in regulier onderwijs?

Bekijk dan ons reguliere zij-instroomtraject

niveau
Getuigschrift
duur
2 jaar
locatie
Den Haag en Rotterdam
taal
Nederlands

In het kort

 1. Je zoekt eerst een schoolbestuur/basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject speciaal (basis)onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs aan te gaan.
 2. Jouw toekomstig werkgever meldt jou aan voor het geschiktheidsassessment.
 3. Als je geschikt bent verklaard, krijg je een geschiktheidsverklaring en kun je aangenomen worden als leraar.
 4. Je krijgt twee vaste begeleiders: een op jouw basisschool, en een leercoach bij de pabo.
 5. Je staat de eerste periode begeleid voor de klas.
 6. Je hebt één vaste lesdag per week (overdag). Locatie Rotterdam geeft op donderdag les. Locatie Den Haag op woensdag.
 7. Heb je na (maximaal) twee jaar alles succesvol doorlopen? Je behaalt dan je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (onderbouw) en praktijkonderwijs in de vorm van het getuigschrift zij-instroom.

Voor wie

Jij:

 • bent oplossingsgericht;
 • beschikt over humor;
 • kunt goed relativeren;
 • bent een ‘aanpakker’;
 • bent flexibel;
 • bent zelfsturend.

Toelatingseisen

Je kunt met de Leraar Basisonderwijs (pabo) zij-instroom starten wanneer je:

een geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, of een buitenlands getuigschrift hebt dat gelijkwaardig is aan een geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding;

de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding;

het geschiktheidsassessment hebt doorlopen en je bent geschikt verklaard voor het zij-instroomtraject (met een geschiktheidsverklaring).

Goed om te weten

 • Tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De professionele bachelor is pas een 'hbo-bachelor' als de studie 240 studiepunten kent of vier jaar duurt. Programma’s met 180 studiepunten komen eventueel in aanmerking.
 • Hbo-diploma’s behaald vóór studiejaar 2002-2003, dus voor de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur, laten wij toetsen door het Bureau Toelatingsonderzoeken Inholland.

Het programma

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

Via het geschiktheidsassessment toon je aan direct als zij-instromer voor de klas te kunnen staan. Daarna start de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege eerder verworven competenties, niet langer hoeft te duren dan maximaal twee jaar.

De uitkomst van het geschiktheidsassessment is de basis van een opleidingsplan en begeleidingsplan. Deze stellen we op tijdens een tripartitegesprek. Door gezamenlijk de tripartiteovereenkomst te ondertekenen laten alle partijen zien dat ze verantwoordelijk zijn voor de succesvolle afronding van scholing én begeleiding. Bij de start van de scholing ga je aan de slag met jouw persoonlijk leerplan, waarin je steeds voor een half jaar jouw leerdoelen bepaalt.

Rotterdam

Programma Rotterdam

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsassessment krijg je bij de Inholland pabo een speciaal voor zij-instromers ontwikkeld scholingsprogramma. Het programma legt een stevige pedagogische en didactische basis, gecombineerd met een kennisbasis van de verschillende vakken.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

Daarnaast zijn er geregeld bijeenkomsten met experts uit het werkveld gericht op specifieke aspecten waar je mee te maken kunt krijgen als leraar in het (V)S(B)O, zoals de-escalerend werken en het werken in een multidisciplinair team.

Toetsing
Het toetsingsprogramma van dit traject is identiek aan het reguliere zij-instroomtraject. Je wordt dus in twee jaar opgeleid tot leraar basisonderwijs, maar krijgt extra kennis mee over het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en doet veel ervaring op in deze werkcontext.

Hoe ziet een scholingsdag in de zij-instroom eruit?
Je hebt één vaste lesdag per week, waarin je keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het eerste jaar is er intervisie en leercoaching. Daarnaast krijg je les op vakinhoud. In het tweede jaar krijg je vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier en vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste half jaar gebruik je om de puntjes op de i te zetten en af te studeren.

Lesdag
In Rotterdam is donderdag is de vaste lesdag, van 9.00 tot 16.30 uur.

Den Haag

Programma Den Haag

In de regio Den Haag zijn er enkel maatwerktrajecten zij-instroom in samenwerking met een beperkt aantal besturen. Het is dus niet mogelijk om een open inschrijving/aanmelding te doen voor de leslocatie Den Haag.

Afhankelijk van de afspraken die de opleiding met een schoolbestuur maakt, kan het scholingsprogramma afwijken van het programma in Rotterdam.

Lesdag
In Den Haag is woensdag de vaste lesdag, van 9.00 tot 16.30 uur.

Schoolbesturen
Wil je weten welke schoolbesturen op dit moment een maatwerktraject in de regio Den Haag hebben lopen? Mail dan naar zij-instroom.pabo@inholland.nl.

Afronding

Afronding

Afronding met bekwaamheidsassessment
Tijdens het startbekwaamheidsassessment laat je met acht vakdossiers zien wat jouw actuele niveau is. Tijdens het startbekwaamheidsassessment maken we in elk geval gebruik van:

de resultaten van alle onderwijseenheden (modules)

een door jou samengesteld portfolio met relevante bewijsstukken;

een criteriumgericht interview.

Getuigschrift
Is jouw startbekwaamheidsassessment positief? Dan ontvang je het getuigschrift zij-instroom. Dit is een eigenstandig hoger onderwijsdiploma dat vrijwel overeenkomt met een bachelordiploma. Het enige dat verschilt, is jouw titel.

Meer weten?

Bekijk de FAQ

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Kom meer te weten over zij-instroom speciaal onderwijs

Hoe schrijf je je in?

Kies jouw locatie en kom meer te weten over de inschrijfprocedure.

Rotterdam | Vaste startmomenten

Aanvraag geschiktheidsassessment

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

 • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
 • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
 • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in september en in februari. De deadline voor het aanmelden voor de  volgende assessmentprocedure voor de start in september 2024: uiterlijk vrijdag 26 april 2024 om 17.00 uur.

We hebben een alternatieve assessmentronde voor kandidaten die voor 1 juni de uitslag van het geschiktheidsassessment nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een opzegtermijn van 2 maanden of meer. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het assessmentbureau zij-instroom.pabo@inholland.nl.

Proces

 1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan. 
  Het schoolbestuur waar jij een overeenkomst mee kunt sluiten, meldt jou aan voor de assessmentprocedure via het aanmeldformulier.
  Vul het aanmeldformulier in
 2. De Inholland pabo nodigt je hierna uit voor een informatiebijeenkomst waarin we de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding uitleggen.
 3. Je maakt de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo. De uitslag van de Reken- en wiskundetoets voor de pabo is doorslaggevend in onze  assessmentprocedure. Bij Inholland hanteren we de landelijke norm van 103 punten (van de 200).
 4. De pabo voert daarna met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek geeft de pabo advies of het zij-instroom het meest geschikte traject voor jou is.
 5. Bij een positief advies vervolg je de assessmentprocedure. Het assessment bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel vindt plaats op de pabo. Je maakt dan een aantal schriftelijke simulatie-opdrachten en je hebt een criteriumgericht interview met twee assessoren. Een week later geef je een proefles op jouw basisschool, die door de twee assessoren wordt bijgewoond.
 6. Als je na het geschiktheidsassessment geschikt bent bevonden, dan krijg je de geschiktheidsverklaring en kan jouw werkgever/school jou in dienst nemen.

Schoolbesturen met overeenkomst

Met onderstaande schoolbesturen hebben wij een overeenkomst voor het (S)V(B)O-traject. Je kunt met hen contact opnemen voor de mogelijkheden.

De Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo halen

De uitslag van de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. Inholland hanteert het landelijke gemiddelde van 103 punten (van de 200). De Landelijke Reken- en wiskundetoets voor de pabo moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen.

Wanneer je bij de eerste kans een score tussen 70 en 102 punten behaalt, krijg je binnen de assessmentprocedure een herkansing. Bij een score onder de 70 wordt de procedure stopgezet en kun je de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo niet herkansen. 

Den Haag | Enkel maatwerktrajecten

Op de pabo-locatie Den Haag voeren we enkel nog maatwerktrajecten uit in samenwerking met één tot maximaal drie besturen.

Je kunt via zij-instroom.pabo@inholland.nl navragen welke schoolbesturen in de regio Den Haag meedoen in een maatwerktraject.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228