Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Jouw nieuwe carrière voor de klas.

Voltijd | Deeltijd | Duaal | DigiPabo | Zij-instroom

Je wilt direct betaald voor de klas staan en tegelijkertijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen. Je hebt een hbo- of wo-studie afgerond. Je bent al werkzaam in het onderwijs, of je bent actief in een ander beroep, maar je hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen en wilt daar nu echt werk van maken.

Meer informatie in pdf

In het kort

 1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan. Het staat je vrij om hierin een eigen keuze te maken. De basisschool betaalt het volledige opleidingstraject én je ontvangt salaris. 
 2. De basisschool meldt jou bij ons aan, waarna de procedure rondom het geschiktheidsassesment van start gaat. 
 3. Je reserveert één dag per week voor zelfstudie en staat - in overleg met de basisschool - zo'n drie dagen per week voor de klas. In Haarlem/Alkmaar heb je één vaste lesdag per week en in Den Haag en Rotterdam/Dordrecht heb je één vaste lesdag per 2 weken.
 4. Je krijgt een begeleider op school en een leercoach bij de pabo die jou gedurende het traject begeleiden.
 5. Als je na (maximaal) twee jaar alles succesvol hebt doorlopen, behaal je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in de vorm van het getuigschrift zij-instroom. 
 6. Met diverse schoolbesturen hebben wij samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Bij deze schoolbesturen ben je verzekerd van een goede begeleidingsstructuur. Op aanvraag is een overzicht beschikbaar.

Aanmeldprocedure

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

 • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
 • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
 • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in februari en in september. Deadlines voor aanmelden assessmentprocedure:

 • Uiterlijk 1 oktober voor start februari;
 • Uiterlijk 1 april voor start september.

Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom.

De pabo nodigt je vervolgens uit voor een informatiebijeenkomst waarin de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding wordt uitgelegd.

De pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek geeft de pabo jou een advies over het wel/niet aanvragen van het geschiktheidsassessment.

Daarna volgt het geschiktheidsassessment dat uit twee dagdelen bestaat. Eerst een dagdeel op de opleiding (criteriumgericht interview en simulatie-opdrachten) en 1 tot 2 weken later het door twee assessoren bijwonen van een door jou gegeven proefles op de basisschool.

Voor cursisten

Meer informatie

Voor scholen

Meer informatie

Meer weten?

Bekijk de FAQ

Planning

Planning

De gehele assessmentprocedure kent een doorlooptijd van circa 10 weken. Zo hebben de kandidaat, de basisschool en de pabo voldoende tijd om zich goed voor te bereiden op (het houden van) de assessments. 

 • Aanmelden uiterlijk 1 april 2019
 • Week 15: Informatiebijeenkomst opleiding
 • Week 16-17: Intakegesprekken opleiding
 • Week 19-21: Afname wiscat
 • Week 22: Geschiktheidsassessment opleiding
 • Week 23: Proeflesbezoeken
 • Week 25: Rapportage naar kandidaat
 • Week 26-27: Rapportage naar bestuur
 • September week 36: Start opleiding

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

Op basis van de resultaten van het geschiktheidsassessment werken we een persoonlijk toetsplan uit. Daarna wordt een tripartite overeenkomst opgesteld. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen (jijzelf-school-opleiding) zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. Je volgt geen vastomlijnd programma, maar op basis van het assessment worden de pedagogische en didactische 'bouwstenen' bepaalt die jij nodig hebt voor het verwerven van de benodigde kennis en vaardigheden. Bij de start van de opleiding maak je samen met jouw leercoach jouw persoonlijke leerplan en evalueer je tussentijds je vorderingen met je vaste begeleider en leercoach.

Afronding

Afronding met bekwaamheidsassessment

In de eindfase leg je de landelijke kennistoetsen af, net als studenten van de reguliere pabo-opleiding dat doen. Daarnaast krijg je een bekwaamheidsassessment waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • de resultaten van de landelijke kennistoetsen;
 • persoonlijk portfolio waarin relevante documenten en bewijsstukken zijn opgenomen;
 • een criterium gericht interview.

Na een positief startbekwaamheidsassessment ontvang je:

Het getuigschrift zij-instroom; een eigenstandig hoger onderwijsdiploma met hetzelfde civiele effect als het overeenkomstige bachelordiploma. Je mag alleen niet dezelfde titulatuur voeren.

Meer weten?

Raadpleeg de FAQ of neem contact op met onze coördinator.

Handige sites

Alle regelingen, tegemoetkomingen, subsidies voor leraren zijn te vinden op de site van De Rijksoverheid.
Informatie, nieuws, blogs en evenementen zijn te vinden op nooituitgeleerd.leraar.nl.