Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Het recht spreekt je aan en jij lost problemen graag op  met een menselijke aanpak.

 

Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor wie

 • Je hebt interesse in (de toepassing van) recht;
 • Je hebt veel inschattingsvermogen;
 • Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed.

Spreekt het recht jou aan en wil je juridische problemen oplossen met een menselijke aanpak? Dan is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou!

Studieprogramma Sociaal Juridische Dienstverlening

De vierjarige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening combineert praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met het werkveld.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Studeer je Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Inholland, dan weet je zeker dat je straks klaar bent voor de praktijk. Je beweegt je op een breed terrein van juridische vraagstukken en je biedt ondersteuning aan cliënten met juridische en sociale problemen.

Programma
Het werkveld van de Sociaal Juridische Dienstverlener is breed. In de eerste twee jaar volg je een vast programma waarin alle aspecten van het recht aan de orde komen. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale vaardigheden en methodisch handelen. In jaar 3 en 4 verdiep je je in je toekomst werkveld.

Studievormen
In de opleiding werken we met diverse onderwijsvormen:

 • Hoor- en werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen
 • Beroepsopdrachten
 • Gastcolleges
 • Werkveldbezoeken en excursies
 • Stage jaar 3 van 20 of 40 weken (in binnen- of buitenland)
 • Afstuderen in jaar 4 van 20 weken

Twijfel je nog? 
Weet je dat je een studie wil volgen waarin recht een belangrijke rol speelt, maar twijfel je of Sociaal Juridische Dienstverlening bij jou past? Kijk dan ook eens bij HBO-Rechten. Deze opleiding heeft dezelfde vakken in de propedeuse, maar heeft een andere focus. Wie weet past dat ook, of juist beter bij jou. 

HBO-Rechten 

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan beroepsproducten. Daarbij combineren we vakken en maak je beroepsgerichte opdrachten.

Periode 1

De eerste periode van de opleidingen SJD en SFD heeft als thema ‘De Onderzoeker’. Het analyseren van informatie staat hierin centraal. De basis wordt gelegd voor de theoretische kennis en vaardigheden, die je nodig hebt in de beroepspraktijk van de SJD’er en de SFD’er.

In deze video legt Marion Hermans, docent Communicatie, samen met Safira Abdoellah, alumna van het SJD, uit wat je deze periode kan verwachten aan onderwijs en wat de relatie van dit onderwijs is met de beroepspraktijk.


Vakken

 • Dossieranalyse
 • Juridische Tekstanalyse
 • Staatrecht
 • Privaatrecht
 • Nederlands
 • Sociale Wetenschappen

Periode 2

De tweede periode van de opleidingen SJD en SFD heeft als thema ‘De Belangenbehartiger’. Het behartigen van belangen staat centraal. Door het maken van de beroepsopdrachten en de theoretische kennis bereiden we je voor op dienstverlenende taken waarbij je begrijpt wat de verschillende belangen zijn.

In deze video legt docent Santhusia Alisentono samen met Robin de Hoon (gemeenteraadslid van de gemeente Rotterdam), uit wat je deze periode kan verwachten aan onderwijs en wat de relatie van dit onderwijs is met de beroepspraktijk.

 • Gespreksvaardigheden
 • Zienswijze
 • Bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Bestuurskunde

Periode 3

In deze periode van de opleidingen SJD en SFD ga je je verdiepen in jouw rol als adviseur. Je beeldt je in dat je een klantmanager bent bij het UWV; onderwerpen als sociaal recht, ethiek en methodiek worden behandeld; maar ook hoe ga je om met de klant en hoe geef je het dilemma vorm.

In deze video legt Jurgen Dorrenboom, docent Ethiek, samen met Jennifer Helberg, trainer bij het UWV, uit wat je deze periode kan verwachten aan onderwijs en wat de relatie van dit onderwijs is met de beroepspraktijk van het UWV.

 • Juridische analyse
 • Sociaal Recht
 • Methodiek
 • Ethiek

Periode 4

De vierde periode van de opleidingen SJD en SFD heeft als thema ‘De Conflict-oplossen’. Het oplossen van conflicten staat hierin centraal. Door het maken van twee beroepsopdrachten komen de kennis en vaardigheden die je in de eerste, tweede en derde onderwijsperiode hebt opgedaan, bij elkaar.

In deze opname legt docent Vincent Wijmans samen met Martine Nentjes (advocaat bij Lex Certa Advocaten), uit wat je deze periode kan verwachten aan onderwijs en wat de relatie van dit onderwijs is met de beroepspraktijk.

 • Juridisch betoog
 • Conflictanalyse
 • Verbintenissenrecht
 • Personen- en Familierecht

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de vakken uit het eerste jaar. Verder focussen we ons op de sociale aspecten: je krijgt gesprekstrainingen en gaat je verder verdiepen in sociale vaardigheden.

Periode 5

In periode 5 ‘Inkomen’ van de opleidingen SJD en SFD is het centrale thema van de aangeboden vakken ‘verwerven van inkomen’ of ‘inkomensondersteuning’.

Leon van der Ster, docent Recht en Onderzoekvaardigheden, en Khadija Bouchal, werkbegeleider bij gemeente Den Haag, vertellen meer over de onderdelen van dit blok en de relatie met de beroepspraktijk.


Periode 6

De zesde periode van de opleidingen SJD en SFD heeft als thema ‘Werk in uitvoering’. De thema’s werk, inkomen en re-integratie staan hierin centraal. In het vorige blok heb je je verdiept in inkomen en inkomensondersteuning bij het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten door werkloosheid, ziekte of ouderdom. Onderwijsperiode zes staat in het verlengde hiervan.

Docente Recht, Sanne Janssen, en Constance van Berkel (werkzaam bij Expereans) lichten de onderwijs onderdelen van deze periode toe samen met een uitleg waarom dit van belang is voor de beroepspraktijk.


Periode 7

Deze periode van de opleidingen SJD en SFD staat in het teken van Sociale Financiële Dienstverlening.

Onze docente Riham Rahman en Gvantsa Kavazauri (werkzaam als trajectbegleider bij de gemeente Rotterdam) leggen uit wat het onderwijs inhoudt en wat de relatie is met de praktijk. 


Periode 8

Deze periode van de opleidingen SJD en SFD heeft als thema ‘De Sociaal Financieel Dienstverlener II’, waarin als vervolg op de vorige periode de financiële dienstverlening centraal staat. Het verschil met de vorige onderwijsperiode is dat burgers soms financiële ondersteuning nodig hebben waarbij de rechter van pas komt. Door het maken van de beroepsopdrachten en de theoretische kennis bereiden we je voor op dienstverlenende taken in het kader van een schuldsituatie.
Jaar 2, Blok 6 Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Ad Sociaal Financiële Dienstverlening (SFD)

In deze video legt docente Jasmine Santoe samen met Mieke Rebers (werkzaam bij Bescherming Bewindvoeringskantoor Nederland), uit wat je deze periode kan verwachten aan onderwijs en het verband hiervan met de beroepspraktijk.

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In het derde jaar volg je het eerste half jaar nog vast onderwijs (periode 9 en 10), waarna je het tweede semester je studie zelf vorm kan geven. Kies je voor onze Rechtswinkel, het keuze-onderwijs of de 20 of 40-weken durende stage? Misschien wil je wel een gedeelte van je studie in het buitenlang volgen. Er is veel mogelijk!

Periode 9

Dit blok van de opleiding SJD gaat over ‘Wonen in de stad’. Wonen is een basisbehoefte en die zin van belang voor het werkgebied van SJD. Er worden drie beroepsopdrachten aangeboden; onderzoek wonen en zorg, wijkaanpak en conflictgesprek. Bemiddelingsvaardigheden staat centraal in dit blok, als woonconsulent moet je deze vaardigheid regelmatig inzetten.

In deze video vertellen Helenne van Adrichem, docent sociale wetenschappen, en Sylvia Iwu, student SJD en medewerker Sociaal Beheer bij Wooncoöperatie Vestia, meer over het blok Wonen.


Periode 10

In periode 10 van de opleiding SJD staat het thema ‘Zorg en dienstverlening in de stad’ centraal. Docent Afra Kotiso en Gabrielle Koelink, werkzaam bij de gemeente Rotterdam als senior WMO-adviseur lichten het onderwijs en de relatie met de praktijk toe. 

 

 

Stage

In jaar 3 en/of 4 van de opleiding SJD loop je in ieder geval 5 maanden stage, maar je kan deze stage ook uitbreiden naar 10 maanden. We vinden het namelijk belangrijk dat jij gedurende je SJD-opleiding ook praktijkervaring opdoet in het SJD-werkveld. Sociaal-juridische dienstverleners zijn op vele terreinen actief in een maatschappij die constant in beweging is. SJD'ers worden gezien als een belangrijke spin in het web die rekening houdt met verschillende ketenpartners waarbij de cliënt (vaak) voorop staat.


Onze studenten lopen onder andere stage bij:

 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • de Sociale Verzekeringsbank
 • Het UWV
 • Stichting Vluchtelingenwerk

Inholland heeft een veel contacten met stagebedrijven. Hierdoor vind je altijd een stage die bij jou past.

Rechtswinkel jaar 3 of 4

In jaar 3 en 4 van je opleiding SJD kan je in plaats van het onderwijs uit de vrije keuzeruimte ook kiezen voor de Rechtswinkel010 (locatie Inholland Rotterdam) of de Rechtswinkel070 (locatie Inholland Den Haag).

De Rechtswinkel is een bedrijf dat gerund wordt door studenten. Voor gratis advies en bijstand kunnen studenten, burgers of organisaties met hun juridische vraagstukken terecht bij Rechtswinkel010 of de Rechtswinkel070. Studenten die werkzaam zijn bij de Rechtswinkel, volgen de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten. Je krijgt bij het verzorgen van advies en bijstand ondersteuning van docenten en professionals uit de beroepspraktijk. Het doel van de Rechtswinkel is om laagdrempelige (sociaal)juridische dienstverlening te bieden aan studenten, burgers en organisaties die (sociaal)juridische vraagstukken hebben.


V
rije Keuzeruimte jaar 3 en 4

Na het eerste semester van jaar 3 kan je bij de opleiding SJD je eigen keuze bepalen. We noemen dit "vrije keuzeruimte". Renske Donselaar legt in deze opname uit waar het keuze onderwijs uit bestaat.

 

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde jaar heb je nog steeds de mogelijkheid om keuzes te maken in het onderwijs dat je volgt. Wat je in het eerste half jaar van je vierde leerjaar gaat doen, hangt af van de keuzes die je in jaar 3 hebt gemaakt. Ook kun je ervoor kiezen in het vierde jaar onderwijs in het buitenland te volgen, of juist in één van onze Rechtswinkels actief te worden. Daarnaast bieden wij keuze-onderwijs aan, of kies je voor een (verlengde) stage (in het buitenland). Het laatste half jaar van je opleiding is gereserveerd voor je afstudeeropdracht.

Periode 11

In het tweede deel van het derde jaar, blok 11 en 12 van de opleiding SJD kan je kiezen hoe je je studie invulling wil geven. Eén van de mogelijkheden is het Keuzeonderwijs. Keuzeonderwijs is een keuze voor verdiepen van je kennis met behulp van beroepsproducten die dichtbij de praktijk van de sociaal juridische dienstverlener staan. 

 

Renske Donselaar, docent Methodiek en Communicatie, en Ton Hulsker, toezichthouder en stagecoördinator bij Reclassering Nederland, leggen uit wat je kan verwachten in blok 11 Keuzeonderwijs, ‘Reclassering’. 

 

 

Periode 12

 

In het tweede deel van het derde jaar, blok 11 en 12 van de opleiding SJD kan je kiezen hoe je je studie invulling wil geven. Eén van de mogelijkheden is het Keuzeonderwijs. Keuzeonderwijs is een keuze voor verdiepen van je kennis met behulp van beroepsproducten, die dichtbij de praktijk van de sociaal juridische dienstverlener staan. 

 

Docent Burak Ozturk en Badri Poonam (werkzaam bij het UWV) leggen uit wat je in blok 12 van het Keuzeonderwijs kunt verwachten aan onderwijs.  In het bijzonder wordt ingegaan op het onderdeel procesgang sociale zekerheid. Ook wordt het verband gelegd met de beroepspraktijk van de sociaal juridische dienstverlener. Er wordt kort ingegaan op welke vaardigheden je nodig hebt in de praktijk.

 

 

Afstuderen
Het laatste halfjaar van jouw studie staat in het teken van het afstuderen. Voor een bedrijf of organisatie ga je een zelfstandig onderzoek doen. Je brengt alle kennis en vaardigheden die je in jouw studie hebt opgedaan in de praktijk. Jouw afstudeerbegeleider begeleidt jou in deze laatste fase.

Het komt regelmatig voor dat studenten na het afstuderen bij het afstudeerbedrijf een baan aangeboden krijgen.

Bekijk deze opname waarin Afke Theunissen, afstudeercoördinator SJD uitlegt wat het afstuderen inhoudt.

Open Avond woensdag 13 december

Meld je aan!

Leuke opleiding?

Op de hoogte blijven?

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Sociaal Juridische Dienstverlening

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Jouw mentor helpt jou hiermee op weg. Bij specifieke problemen adviseert een studentendecaan je graag. 

 

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo’n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af. 

Nieuws vanuit de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Lijkt dit je een leuke opleiding?

We houden je graag op de hoogte van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd. Zo kun je ontdekken of de opleiding bij jou past en helpen we je bij je studiekeuze. Laat je e-mailadres achter en wij doen de rest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228