Werktuigbouwkunde deeltijd

"Een werktuigbouwkundige richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen of onderhouden van werktuigen."

Docent Margo van Kemenade

Mijn naam is Margo van Kemenade, ik geef les aan zowel de voltijd- als de deeltijdvariant van Werktuigbouwkunde.

In welke vakken en leerjaren geef je les?
Ik ben specialist op het gebied van techniek en ethiek. Verder geef ik lessen communicatie, organisatiekunde, ben ik studieloopbaanbegeleider voor alle leerjaren en verzorg ik de gehele onderzoeksleerlijn, alsmede stage en afstudeerbegeleiding.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Ik deed de universitaire studie Sociologie en de postdoctorale opleiding Onderwijspsychologie.

Bij welke andere bedrijven of scholen heb je gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Komend vanuit een familie van onderwijzers, lag een onderwijscarrière voor de hand. Na mijn studie Sociologie heb ik dan ook op heel veel verschillende hogescholen en heel veel verschillende opleidingen lesgegeven. Een kleine greep: Hogeschool Utrecht, de HES Amsterdam, Inholland. Ook ken ik veel opleidingen behoorlijk goed: onder andere financieel-administratieve opleidingen, informatica-opleidingen en ik gaf zelfs vier jaar lang les aan de Verloskunde Academie! Inmiddels werk ik waar ik blijven wil: de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek van Hogeschool Inholland.

Heb je op dit moment overige werkzaamheden die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Omdat ik aan het promoveren ben binnen de thematiek van zorgrobotica, zijn er duidelijke lijnen aanwezig met de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Ook ligt het voor de hand dat ik daardoor de onderzoeksleerlijn verzorg. Mijn bestuursfuncties buiten de hogeschool, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een Raad van Toezicht , dienen als input voor mijn lessen organisatiekunde en ethiek. Mijn ervaring binnen het zorgdomein zorgt dat ik mij vrij gemakkelijk tussen beide werelden kan bewegen en als intermediair/vertaler kan optreden. Zo kan ik de wensen van de één in de mogelijkheden van de ander vertalen en andersom.

Over welke (karakter)eigenschappen moet een student beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
De student moet in staat zijn te gaan 'dieselen'. Dat betekent geen sprintje trekken vlak voor een tentamenperiode, maar op een zeer constant tempo op steeds dezelfde uren in de week aan het huiswerk gaan zitten. Week in, week uit. Door het lagere tempo is dit goed vol te houden en kun je als student er ook nog ontspannende dingen naast doen. Het is wel zaak dat je extreem streng bent voor jezelf. Wat je - uitsluitend met jezelf - hebt afgesproken, moet je ook doen.

Karakterologisch kun je werktuigbouwkundigen nog het best omschrijven als onconventionele probleemoplossers. Geen situatie zo raar, of de werktuigbouwkundige weet een oplossing of liever: bouwt de oplossing zelf.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
Ik hanteer als studieloopbaanbegeleider een opendeurbeleid. Studenten mogen mij altijd aanschieten als ze mij ergens over willen spreken. Ik probeer laagdrempelig en benaderbaar te zijn en mijn e-mail binnen uiterlijk twee dagen te beantwoorden. Dat loopt voor beide partijen naar tevredenheid. Studenten weten mij goed te vinden bij problemen, zowel studiegerelateerde als persoonlijke.

Bij welke functies binnen welke bedrijven komen studenten over het algemeen terecht na deze opleiding?
Een werktuigbouwkundige richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen of onderhouden van werktuigen. Onder werktuigen kan veel worden verstaan. Voorbeelden hiervan zijn machines, motoren, gereedschap (hand of elektrisch), fabrieksinstallaties, landbouwwerktuigen en transportsystemen.

Daarnaast spelen staalconstructies ook een belangrijke rol. Denk hierbij aan kranen, scheepsbouw, gebouwen of onderdelen van kleinere afmetingen die wij in het dagelijks leven om ons heen hebben om ons van alle gemakken te voorzien, zoals vaatwassers, magnetron, ovens, wasmachines en dergelijke. Kortom, de mogelijkheden zijn groot en de richtingen zeer divers.

Een zeer nieuwe richting binnen de werktuigbouwkunde en elektrotechniek is het ontwerpen van zogeheten zorgtechnologie. Binnen tien jaar wordt de vraag naar technologie die met name ouderen kan ondersteunen om langer thuis te blijven wonen enorm groot. Waar het in de werktuigbouwkunde tot nu toe ging om grote, industriële automatiseringsprocessen, zien we nu een verschuiving optreden naar meer hoogwaardige, maar kleinschalige technologie.

Deze zorgtechnologie is gebaat bij een interdisciplinaire samenwerking. Niet alleen werktuigbouwkundigen, informatici en elektrotechnici kunnen en moeten hierin samenwerken. Ook de inbreng van andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de zorg, is meer dan gewenst om producten te ontwikkelen waar mensen in hun dagelijks bestaan echt iets aan hebben, die hun kwaliteit van leven echt verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen zal er veel overleg nodig zijn.

Wat is jouw gouden tip voor aankomende studenten?
Zoals ik elders aangaf is de komende jaren in toenemende mate behoefte aan zorgtechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgrobots. Meisjes die overwegen techniek te gaan studeren, maar zich nu nog door de zware, 'mannelijke' vorm van machinerie en vieze werkplaatsen laten weerhouden, zou ik aanraden zich hier eens op te oriënteren. De werkgelegenheid op dat vlak wordt 'booming'. Er is nu al grote behoefte aan zogeheten 'menselijke' ingenieurs, technici die bijvoorbeeld problemen uit een verzorgingshuis gaan oplossen door middel van techniek.

Dat vereist een nieuw type ingenieur. Een die de menselijke en emotionele kant evenveel aandacht geeft als de technische. Ik hoop dan ook op veel en veel meer vrouwelijk technisch talent op onze opleiding, want dames (heren ook, hoor!), jullie zullen heel erg nodig zijn in de nabije toekomst!

Voor welke aankomende studenten is deze deeltijdstudie geschikt en waarom?
Mensen die al wat ouder zijn, al wat jaren werkervaring hebben en enorm gefocust zijn om hun deeltijdstudie met zo min mogelijk onderbrekingen te halen.

In hoeverre begeleid je deeltijdstudenten anders dan voltijdstudenten?
Het contact met deeltijdstudenten is meestal wat informeler. Eventuele ordeproblemen spelen zelden en zowel docent als student hebben hetzelfde doel: zo snel mogelijk en met goed gevolg het studieprogramma doorlopen.

Geef je daarnaast op een andere manier les aan deeltijdstudenten dan aan voltijdstudenten?
Ik verwijs meer naar levenservaring en ervaringen op de werkvloer om de lesstof mee te illustreren. Dat levert meestal al een schat aan materiaal op. Bij voltijdstudenten kun je minder putten uit levenservaring om lesmateriaal mee te verduidelijken.

Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik graag de volgende tip meegeven:
Werk je niet over de kop in het eerste jaar. Zorg dat je langzamerhand een ritme te pakken krijgt dat je kunt volhouden. Ik heb enorme bewondering voor deeltijdstudenten die een hbo-studie doen, vaak naast een zware baan en uitgebreid gezinsleven. Je sociale leven komt vier jaar lang op een laag pitje te staan. Ziek en zeer zijn moeilijk op te vangen. Zorg dat je aan het deeltijdtraject begint met een stabiele thuissituatie en neem (als voorschot op het hbo-diploma) géén nieuwe baan of functie aan die veel zwaarder is dan het werk dat je reeds doet.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228