Werken bij Inholland

Arbeidsvoorwaarden

Als je komt werken bij Hogeschool Inholland ervaar je een werkomgeving waarin je jezelf uitgedaagd, vitaal en gewaardeerd voelt. Wij moedigen je aan om binnen een persoonlijke en veilige omgeving continu te blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Want Leren = durven! Dat zorgt ervoor dat jij je hele leven lang blijft leren. Ook bieden we jou uitstekende arbeidsvoorwaarden. Denk aan een ruime verlofregeling, ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen, een goede pensioenregeling én een eindejaarsuitkering. 

Onze hogeschool volgt de cao hbo, een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierin blijven sociale partners streven naar afspraken die echt werken en uitgaan van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Bekijk cao hbo

Salaris

De hoogte van jouw salaris is afhankelijk van de functie en van jouw kennis en ervaring. De inschaling vindt plaats aan de hand van de salarisschalen die zijn vastgesteld in de cao hbo.

Bovenop je salaris ontvang je bij ons een vakantietoeslag van 8% in mei.

Ook ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.

Vergoedingen

Onze vervoers- en thuiswerkregeling ondersteunt en faciliteert de flexibele reis- en werkpatronen, die passen bij het hybride werken en leren. Als je bij ons komt werken bepaal je zelf per dag of je met het openbaar vervoer of met eigen vervoer wilt reizen als je naar een van onze locatie komt.

Maximale flexibiliteit dus! Daarnaast is de regeling ‘duurzaam en gezond’. We zijn erop gericht om het gebruik van fiets en OV voor woon-werkverkeer en dienstreizen te stimuleren en het autogebruik zo veel mogelijk te beperken.

  • Wil je structureel een deel van de tijd thuiswerken? Dan faciliteren wij je in de middelen die je nodig hebt om jouw thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast ontvang je een vergoeding van € 3,35 netto per thuiswerkdag én een maandelijkse (vaste) internetvergoeding van € 10.
  • Onze hogeschool stimuleert reizen met het openbaar vervoer. De kosten hiervoor worden volledig vergoed.
  • Als je gebruik maakt van eigen vervoer kun je maandelijks je reiskosten tegen een vergoeding van € 0,10 per kilometer declareren (maximaal 30 km per enkele reis).
  • Als je zakelijk reist, kun je deze kosten declareren tegen € 0,23 per kilometer of door het aanleveren van ov-vervoersbewijzen.

Aanbod arbeidsovereenkomst

Wij bieden verschillende contractvormen. Biedt jouw functie een perspectief voor drie jaar of langer, dan bieden we een contract aan met uitzicht op een vast dienstverband. Zien we nu nog geen mogelijkheid op een blijvende functie, dan bieden we een tijdelijk dienstverband. Later wordt gekeken of er weer een tijdelijk dienstverband wordt geboden met eventueel uitzicht op een vast dienstverband.

Goed om te weten: voor lectoren, associated lectoren, onderzoekers en sommige projectleiders / beleidsmedewerkers gelden afwijkende regels. Zie hiervoor de tekst in de cao hbo.

Afhankelijk van de duur van het contract bieden wij een proeftijd. Wordt er een arbeidsovereenkomst van twee jaar of meer geboden, dan bieden we jou een proeftijd van twee maanden. Voor arbeidsovereenkomsten van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar bieden wij een proeftijd van één maand.

Een leven lang leren

Als je komt werken bij onze hogeschool, ervaar je een mentaliteit van doen, ontdekken en experimenteren: van samen leren én durven. Een cultuur waarin we je aanmoedigen om jezelf te zijn en we je tegelijk uitdagen om verder te groeien. Want als rolmodel voor onze studenten verwachten we dat je snel inspeelt op de veranderende wereld en het werkveld.

We bieden jou daarom genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. In het jaarlijkse ontwikkelplangesprek met jouw leidinggevende maak je afspraken over jouw gewenste ontwikkeling.

Je hebt op basis van de cao hbo tenminste een basisrecht aan uren per jaar dat je kunt besteden aan professionalisering.

40 uur bij een aanstelling van 0,4 fte of meer.

30 uur bij een aanstelling vanaf 0,3 fte.

20 uur bij een aanstelling vanaf 0,2 fte.

10 uur bij een aanstelling vanaf 0,1 fte.

Duurzame inzetbaarheid

Als je een arbeidsovereenkomst hebt van 0,4 fte en hoger en de afgelopen vijf jaar hebt gewerkt binnen het hoger beroepsonderwijs, heb je recht op 45 uur duurzame inzetbaarheid (conform artikel M-1-b van de cao hbo).

Als je parttime werkt, krijg je duurzame inzetbaarheidsuren naar rato. Je kunt jaarlijks afspraken maken met je leidinggevende over de doelen en concrete besteding van deze uren.

Ben je 57 jaar of ouder, dan ontvang je 45 extra duurzame inzetbaarheidsuren, mits je niet deelneemt aan de regeling Werktijdvermindering Senioren.

Vitaal werken

Bij Hogeschool Inholland hechten we veel waarde aan vitaliteit en het welzijn van onze collega's. We streven ernaar dat iedereen zich zowel fysiek als mentaal gezond en gewaardeerd voelt,  op onze locaties en bij het thuiswerken. 

We willen graag dat onze collega's een goede werkomgeving hebben, hiervoor hebben wij de Arbo checklist voor een optimale thuiswerkplek. Via ons intranet Iris delen we deze checklist, zodat je de juiste middelen en ergonomische opstellingen kunt gebruiken om comfortabel en verantwoord vanuit huis te werken. Denk aan een bureaustoel, bureau, toetsenbord en monitor.  

Daarnaast organiseren we op onze diverse locaties vitaliteitsactiviteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl en het bevorderen van het welzijn van onze collega's. Denk hierbij aan workshops, trainingen en andere activiteiten gericht op gezonde voeding, stressmanagement, mindfulness en lichaamsbeweging. 

Onze hogeschool is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen en heeft een collectieve zorgverzekering bij het Zilveren Kruis afgesloten. Wij bieden diverse trainingen en coaching aan op ons gezondheidsplatform via Zilveren Kruis. Je kunt hieraan deelnemen in overleg met jouw leidinggevende. 

Pensioen

Als je in dienst komt bij onze hogeschool word je verplicht aangemeld bij Stichting Pensioenfonds ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs.

Onze hogeschool is voor 70% verantwoordelijk voor de pensioenpremie en jij bent als collega voor 30% verantwoordelijk voor de betaling van de premie
aan het pensioenfonds.

ABP verstrekt jou jaarlijks een opgave van jouw opgebouwde pensioen.

Verlof

Onze hogeschool moedigt een goede balans tussen werk en privé aan. Als je bij ons komt werken, krijg je de ruimte om afspraken op maat te maken over jouw werkdagen, werktijden en het aantal werkuren per week (werkweekvarianten).

De werkweekvariant die je kiest, heeft invloed op jouw verlofrechten per studiejaar (1 september t/m 31 augustus). Een fulltime werkweek bestaat bij onze hogeschool uit 36, 38 of 40 uur. Op basis van het aantal uren dat je per week werkt, wordt ook het aantal verlofuren berekend. Werk je 36 uur per week, dan heb je recht op 219 verlofuren per jaar (27 vakantiedagen). Werk je 38 uur, dan krijg je 323 verlofuren (40 vakantiedagen). Bij een werkweekvariant van 40 uur heb je 428 verlofuren (53,5 vakantiedagen).

Je hebt bij Inholland recht op dertien weken betaald ouderschapsverlof dat je mag opnemen tot je kind vier jaar is. Tijdens het verlof heb je recht op 70% van je salaris.

Partners hebben recht op twee weken geboorteverlof.

Je kunt ook afspraken maken met je leidinggevende over langdurig verlof.

Bovenwettelijke verlofuren die je over hebt van het afgelopen collegejaar kun je volgens ons keuzemenu Arbeidsvoorwaarden inwisselen, voor bijvoorbeeld:

Opbouw keuzepensioen op basis van ABP-reglement.

Aanvulling inkomen tijdens ouderschapsverlof.

Kosten kinderopvang.

Tegemoetkoming studiekosten. Lees hier meer over in hoofdstuk L van cao hoger onderwijs.

Zorgverzekering

De hbo-sector heeft voor onze collega’s een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea.

Deze collectieve verzekering biedt jou de kans om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage nominale premie een basisverzekering af te sluiten.

Daarnaast kun je aanspraak maken op korting op aanvullende verzekeringen. De voorwaarden van de collectieve zorgverzekering en het vergoedingenoverzicht kun je online vinden  bij Zilveren Kruis.

Je ontvangt 25 euro bruto per maand (naar rato van de aanstellingsomvang) als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering.