"Ik kan zélf verbeteracties bedenken en ben niet afhankelijk van een adviseur."

Melkveehouder Sandra Gijmink volgde verdiepingscursus stikstof in de landbouw

"Het was heel prettig om meer te weten over alle diverse maatregelen zodat je goed kunt beoordelen wat bij jouw bedrijf past."

"Ik wilde graag meer achtergrondinformatie over het stikstofbeleid. In de verdiepingscursus kwam niet alleen de theorie, maar ook de praktische toepassing aan bod. Dat sprak me erg aan. Tijdens de cursus gingen we aan het werk met onderwerpen als wet- en regelgeving, emissiebeperkende maatregelen en strategische keuzes

Zo leerden we bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een NB-vergunning of een pasmelding. Ook werd er verteld over maatregelen zoals meer weidegang, emissie arme vloeren, aanpassen van het voer en water toevoegen aan mest. Het was heel prettig om meer te weten over alle diverse maatregelen zodat je goed kunt beoordelen wat bij jouw bedrijf past. Wij willen bijvoorbeeld over een paar jaar een nieuwe stal bouwen, dan is het aanpassen van de vloer voor ons nu geen passende investering, maar weidegang en aanpassingen doorvoeren in het voer bijvoorbeeld wel.

Ik vond de cursus leerzaam. Het was afwisselend en heel zinvol om het onderwerp van alle kanten te belichten. Heb een goed totaal beeld gekregen over stikstof. Wat ik tijdens de cursus heb geleerd is allemaal praktisch toepasbaar op ons bedrijf. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het we kunstmestgebruik kunnen verminderen. Idee is om beter te sturen op de organische stofgehaltes van onze graslandpercelen. Ook gaan we aan het werk met het verlagen van het ureum in de melk. Dit willen we realiseren door het ruw-eiwit te verlagen in het voer (een van de emissiebeperkende maatregelen).

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw zou ik zeker adviseren aan mijn collega melkveehouders. Het geeft je als ondernemer meer kennis en achtergrondinformatie over stikstof in de breedste zin van het woord. Het kan er toe leiden dat je efficiënter gaat werken wat een mogelijke kostenbesparing tot gevolg heeft en een gunstig effect op de natuurlijke omgeving. Daarnaast vind ik het prettig om zélf meer in staat zijn om verbeteracties te bedenken op dit thema. Hierdoor ben ik minder afhankelijk van een adviseur."

Heb je vragen?

We helpen je graag!

Whatsapp
06 2111 5555
Telefoon
023 522 3228