Subsidie voor agrarische ondernemers en adviseurs

Scholingsaanbod Toekomstbestendige Landbouw (SABE-regeling)

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw of stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen Academy terecht voor masterclassess, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursussen een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
    Deze voucher is in te zetten voor de bedrijfscoach opleidingen.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl. 

Meer weten over de subsidieregeling? Bekijk de website van het RVO.

Lees meer

Lees meer

Heb je vragen?

We helpen je graag!

Whatsapp
06 2111 5555
Telefoon
023 522 3228