Opleiding Glastuinbouw

Resultaat opleiding Glastuinbouw

Na het volgen van de opleiding Glastuinbouw:

 • heb je je vakkennis aanzienlijk verbreed
 • beschik je over 21st Century Skills zoals kritisch denken, probleem oplossen, communicatie, samenwerken en creatief denken
 • weet je hoe je de geleerde theorie kunt toepassen in de praktijk
 • ben je in staat om proactief te handelen en kansen te benutten
 • is jouw netwerk in de (glas)tuinbouwbranche flink vergroot
 • heb je geleerd problemen te analyseren en oplossingsgericht te werken

Teelt

Na het volgen van de leerroute Teelt:

 • heb je competenties ontwikkeld om teelt(medewerkers) aan te sturen
 • kun je de teelt en teeltomgeving optimaliseren
 • weet je hoe je innovaties kunt implementeren

Bedrijfsvoering

Na het volgen van de leerroute Bedrijfsvoering:

 • heb je leidinggevende vaardigheden ontwikkeld
 • ben je in staat om je werk- en productieomgeving te optimaliseren
 • heb je geleerd hoe je innnovaties kunt inzetten binnen de bedrijfsvoering

Bovenstaande leerdoelen behaal je door aan de slag te gaan met vraagstukken uit je eigen bedrijf.

Certificering

Na afronding van elk blok ontvang je een certificaat van Inholland Academy. Wanneer je de gehele opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Glastuinbouw Teelt of Bedrijfsvoering.


Vervolgopleiding

Als je voldoet aan de instroomeisen kan er gestart worden met de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness van Inholland. Deze kan wellicht versneld doorlopen worden, met de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding Glastuinbouw zijn opgedaan.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure