Leergang Smart Horticulture

Programma Smart Horticulture

De Smart Horticulture Leergang bestaat uit 9 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten krijg je theoretische kennis over big data, data gedreven sturen en tools die je daarbij kan gebruiken. Echter, de nadruk ligt op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de data uit je eigen bedrijf om hier relevante informatie uit te halen. In eerste instantie zal er gewerkt worden met een standaard dataset waarmee je kan oefenen en vaardigheden kan ontwikkelen (de voorbeeld datasets die worden gebruikt zijn geanonimiseerde datasets uit kassen). Uiteindelijk ga je samen met experts de doelstellingen van je bedrijf koppelen aan informatiebehoefte en informatiebronnen. Je gaat analyseren waar in je bedrijf big data waarde kan toevoegen. Uit deze analyse kiezen we een casus die je tijdens het vervolg van de leergang zult uitwerken en oplossen. Zo leer je niet alleen een heleboel, maar werk je meteen aan het verbeteren van je bedrijfsprocessen! Je gaat tijdens de leergang werken in spreadsheets, hiervoor kunnen verschillende programma’s/tools gebruikt worden.

Portfolio
Je ontwikkelt een portfolio (verzameling van materiaal dat de inspanningen, vooruitgang en prestaties gedurende de leergang weergeeft). Dit lever je in bij de docent en presenteer je aan je eigen bedrijf en de docent die dit beoordeelt.

Opbouw van de leergang Smart Horticulture

Bijeenkomst 1: Inleiding Smart Horticulture

Bijeenkomst 1: Inleiding Smart Horticulture

De eerste bijeenkomst zal gaan over de mogelijkheden en gevolgen van big data in de tuinbouwsector en over wat data analyse precies is. Aan de hand van een voorbeeld dataset uit de kas wordt een demonstratie gegeven hoe je de data kunt omzetten in bruikbare informatie om je bedrijf efficiënt te sturen. Je gaat vervolgens aan de slag met een analyse waar in je eigen bedrijf big data een rol kan spelen. Je krijgt kennis van:

 • wat zijn de mogelijkheden/gevolgen van Big Data in de tuinbouw?
 • wat houdt data analyse in?
 • wat kan data gedreven sturen aan de hand van pad registratie data opleveren?
 • je gaat onderzoeken welke data op jouw bedrijf aanwezig is en wat jouw bedrijf daar mee zou kunnen 

Bijeenkomst 2: Big Data

Bijeenkomst 2: Big Data

Tijdens bijeenkomst 2 krijg je inzicht in hoe je data verzamelt en voor welke doelen je deze data zou kunnen gebruiken. Hierbij kan je denken aan alarmeren (als de temperatuur in de kas te hoog is), vergelijken (hoe kan het dat de ene medewerker meer plukt dan de andere medewerker?) en efficiëntie verhogen (hoe kan ik er voor zorgen dat ik met minder energieverbruik hetzelfde produceer?). Hierbij ga je aan de slag met datafiles (spreadsheets)  om werkenderwijs te leren hoe je ‘databergen’ kan omzetten in handige formats.

Je krijgt kennis van:

 • welke data belangrijk zijn om een doel te bereiken
 • hoe je aan die data komt en hoe je deze data moet bewerken
 • welke data binnen jouw  bedrijf zou je willen inzetten om het bedrijfsdoel te bereiken?
 • of de verzamelde data genoeg is om het doel te bereiken

Bijeenkomst 3: Samenhang in data

Bijeenkomst 3: Samenhang in data

Nadat je hebt geleerd data te structureren  wordt in bijeenkomst 3 de volgende stap gezet, namelijk het omvormen van de gestructureerde data tot bruikbare informatie. Je krijgt handvatten aangereikt om de data écht te begrijpen. Je gaat aan de slag met het tegen elkaar uitzetten van data bestanden uit je eigen bedrijf om bruikbare informatie te krijgen (bijvoorbeeld het uitzetten van een groeibestand tegen een energiebestand).

Je krijgt kennis van:

 • het omvormen van data tot bruikbare gegevens
 • het tegen elkaar uit zetten van data bestanden
 • onderscheid maken tussen harde gegevens en afgeleide gegevens
 • nauwkeurigheid van data

Bijeenkomst 4: Data ordening

Bijeenkomst 4: Data ordening

Nu je in staat bent om data om te zetten in bruikbare informatie is het belangrijk dat je hier een leesbaar geheel van kan maken. Want het is leuk als je data kan omzetten in bruikbare informatie maar als je dit niet op de juiste manier kan rapporteren heeft je bedrijf hier nog weinig aan. Daarom ga je tijdens bijeenkomst 4 aan de slag met het maken van een rapportage voor het management van je eigen bedrijf waaruit vast gesteld kan worden hoe ver het bedrijf is in de realisatie van de doelen. Tevens leer je om rapportages te flexibiliseren. Dit houdt in dat je een rapportage zo gaat maken dat, wanneer je nieuwe data hebt, je deze nieuwe data eenvoudig in de gemaakte rapportage kan zetten en hier nieuwe conclusies uit kan trekken.

Je krijgt kennis van:

 • eigen data ordenen vanuit één bestand data in grafieken zetten
 • rapportage maken voor het eigen management
 • rapportages flexibiliseren

Bijeenkomst 5: Koppelen van data

Bijeenkomst 5: Koppelen van data

In bijeenkomst 5 wordt er een grote stap gezet in het gebruik van big data. Nadat je hebt geleerd hoe je data kan lezen, structureren, omvormen en rapporteren ga je in bijeenkomst 5 leren om data bestanden te koppelen. Je gaat aan de slag met twee of meer verschillende data bestanden uit je eigen bedrijf (bijvoorbeeld ‘tijd vs productie’ en ‘tijd vs energiegebruik’) en leert om deze bestanden te combineren zodat je een uitspraak kan doen over het verband tussen de parameters (bijvoorbeeld de hoeveelheid energie per productie-eenheid variërend over de tijd). Uiteindelijk kan je op basis van deze koppeling voorspelmodellen gaan ontwikkelen.

Je krijgt kennis van:

 • koppelen van verschillende data bestanden
 • vergelijken van productie over de jaren heen
 • vergelijken parameters (bijv. energieverbruik en productie of pad registratie en productie)
 • het ontwikkelen van een voorspelmodel  

Bijeenkomst 6: Input voor je eigen bedrijf

Bijeenkomst 6: Input voor je eigen bedrijf

Tijdens bijeenkomst 6 ga je aan de slag met het koppelen van basisgegevens aan de eerder gemaakte big data rapportages (verdieping op geleerde vaardigheden in bijeenkomst 5). Hierbij kan gedacht worden aan de koppeling van genetica met phenotypes. Hiernaast leer je hoe je gekoppelde bestanden kan rapporteren naar je bedrijf (verdieping op wat je geleerd hebt tijdens bijeenkomst 4). Tenslotte wordt er begonnen met de opbouw van je portfolio die aan het eind van de leergang wordt beoordeeld.

Je krijgt kennis van:

 • koppeling basisgegevens met big data in rapportages
 • maken rapportages van gekoppelde bestanden
 • opbouw van eigen portfolio

Bijeenkomst 7: Data-visualisatie

Bijeenkomst 7: Data-visualisatie 

Dat je data kan visualiseren is erg belangrijk voor de rapportage en presentatie naar het management van je bedrijf. Daarom wordt er hier tijdens bijeenkomst 7 uitgebreid aandacht aan besteed. Je gaat onder andere aan de slag met dashboards om data te visualiseren. Hierbij wordt je gestuurd in het samenstellen van relevante gegevens en leer je hoe je dit kan gebruiken in je rapportages en presentaties. Tevens is alles wat je tijdens deze bijeenkomst leert erg handig in het ontwikkelen van je portfolio. Er wordt gewerkt met de tool PowerBI (in overleg met docent kan er gekozen worden voor een vergelijkbaar programma).

Je krijgt kennis van:

 • werken met dashboards
 • grafieken maken uit gekoppelde bestanden
 • samenstellen van relevante gegevens
 • opstellen van relevante bedrijfspresentatie met PowerBI (of vergelijkbaar programma)

Bijeenkomst 8: Presenteren voor jouw bedrijf

Bijeenkomst 8: Presenteren voor jouw bedrijf

De achtste en laatste bijeenkomst staat in het teken van de presentatie van je portfolio aan je eigen bedrijf. Je presenteert de kennis en skills die je tijdens de Smart Horticulture Leergang hebt ontwikkeld en krijgt op basis van de inhoud van je portfolio en je presentatie een eindbeoordeling. Tevens vindt tijdens deze bijeenkomst de uitreiking van de certificaten aan de geslaagde deelnemers plaats. Er wordt afgesloten met een borrel.

Bijeenkomst 9: Workshop verzorgt door Berenschot

Bijeenkomst 9: Workshop verzorgt door Berenschot

Naast de modules wordt, op een af te spreken moment, op jouw bedrijf een workshop verzorgd door adviesbureau Berenschot. Idealiter vindt deze workshop plaats rond bijeenkomst 2 en 3. Samen met experts en het management van je bedrijf (om draagvlak te creëren binnen je bedrijf) koppel je de doelstellingen van je bedrijf aan informatiebehoefte en informatiebronnen. Afhankelijk van jouw eigen situatie spitten de experts van Berenschot onderwerpen met je uit. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om oogstprognoses, het verbeteren van efficiëntie van de inzet van arbeid, kwaliteitsissues oplossen, vraaggericht telen, inzet van middelen etc. Uit deze analyse kiezen we een casus die je tijdens het vervolg van de leergang zult uitwerken en oplossen. Zo leer je niet alleen een heleboel, maar werk je meteen aan het verbeteren van je bedrijfsprocessen!

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Robin Snoek vierkant.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Robin Snoek
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Robin
T: 06 1527 9786 | 088 466 30 30
E: robin.snoek@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven